Béri gyülekezet

Bér a Cserhát dombjai mögött megbúvó kis falu, alig 500 lélekszámmal. Természeti adottságai közül említést érdemel a Nagy-hegy, melynek csúcsán Európában egyedülálló andezit-ömlés található. A falu lélekszámának nagy része evangélikus, de kis létszámban vannak katolikusok és baptisták is.

A béri baptista gyülekezet elérhetőségei

Cím: 3045 Bér, Kossuth L. utca 62.
Elérhetőség: Gyebnár László,
Tel: 06-32-486-041 E-mail: berigyulekezet@freemail.hu

Alkalmak: Vasárnap
10.00 istentisztelet, 14.30 istentisztelet

Mindenkit szeretettel hívunk gyülekezeti alkalmainkra!

A BÉRI BAPTISTA GYÜLEKEZET MEGALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE

A baptista misszió Béren 1925 tavaszán indult el, amikor egy metodista lelkipásztor, Szalós Artúr által Balogh József elfogadta az evangéliumot. Ugyanebben az évben aratási időszakban ismét eljött Szalós Artúr, és az aratók között hirdette az igét, akik közül többen megtértek; összesen tizenhárman. A béri misszióról hírt kaptak a vanyarci és galgagutai testvérek, tovább adták a hírt a vácegresi prédikátornak, Lőrik Istvánnak, aki eljött Bérre, felvette a megtérteket, és alámerítette őket Vácegresen 1926. szeptember 12-én. Ezzel hivatalosan megalakult a Béri Baptista Gyülekezet.
1934 nyarán újabb 11 fő merítkezett be Bokoron Barkóczi Pál, akkori lelkipásztor által. A béri gyülekezet tagjai közel 10 évig házaknál tartották az összejöveteleket, majd 1935 nyarán elhatározták, hogy imaházat építenek. Ennek az elhatározásnak a híre eljutott Lucfalvára, Egyházasdengelegre, Bujákra, így testvéri összefogás által folyt az építkezés, melynek eredményeként 1936 novemberében megnyitották a béri imaházat. A megnyitón az új lelkipásztor, Barabás János hirdette az igét, és a vanyarci vonószenekar szolgált Benyó Pál vezetésével. Barabás János pásztorsága alatt megalakult a Lucfalvai Körzet, Bér, Buják, Egyházasdengeleg, Kutasó, Mátraszőlős és Bokor taggyülekezetekkel. Ezidő alatt a gyülekezet a fénykorát élte, egészen a II. világháborúig. Tovább szaporodott a gyülekezet annak ellenére, hogy nagy volt az üldöztetés a helyi evangélikus lelkész, illetve az egyházkerület elöljárósága részéről. Rendszeres vasárnapi iskolai tanítói szolgálatot végzett Gyurik Mária, valamint ének- és vonószenekar alakult Gyurika Mihály karvezető vezetésével. A II. világháború alatt az orosz katonák lefoglalták az imaházat, az imaház padjait és több értékes könyvet elégettek.

A II. világháború után a Csehszlovákiába való kitelepülés miatt a gyülekezet létszáma felére csökkent.
1950-ben megszűnt a Lucfalvai Körzet, és ezzel egyidőben megalakult a Vanyarci Körzet, melynek lelkipásztora Nikodém Lajos lett. A Lucfalvai Körzet megszűnését követően a béri gyülekezet az újonnan megalakuló Vanyarci Körzet taggyülekezete lett.
1957 őszétől Bánkúti Gyula végzett a Vanyarci körzetben lelkipásztori szolgálatot. Ebben az időszakban – a politikai nehézségek ellenére is – újra volt megtérés, 1957-ben 2 új taggal gyarapodott a gyülekezet létszáma.
Bánkúti testvért Káldi József lelkipásztor követte, aki Pécelről járt szolgálni 1964-1966-ig.
1966-ban megszűnt a Vanyarci Körzet, és ezzel párhuzamosan megalakult a Galgagutai Körzet, melynek lelkipásztora Láng Mátyás lett, aki 1970 őszéig végzett szolgálatot a körzetben. A Vanyarci Körzet megszűnését követően a béri gyülekezet az újonnan megalakuló Galgagutai Körzethez került a megszűnt Vanyarci Körzet taggyülekezeteivel együtt.
1970 őszén kezdte meg szolgálatát a Galgagutai Körzetben Nemeshegyi Gyula lelkipásztor. Szolgálati ideje alatt – amely 1980-ig tartott – ismét fellendült a misszió, 12 tagról 18 tagra növekedett a béri gyülekezet létszáma.
1980-1982-ig Békefi Pál lelkipásztor lett a Galgagutai Körzet ügyintéző lelkipásztora.
1982-ben Vass Ferenc lelkipásztor – elfogadva a körzet testvériségének meghívását – Galgagutára költözött, és megkezdte lelkipásztori szolgálatát a körzetben. Vass testvér ideje alatt növekedett, fiatalodott a béri gyülekezet új tagokkal. Az ő szolgálati ideje alatt alakult ki a béri és a Budapest – Wesselényi utcai gyülekezet között olyan kapcsolat, melynek révén havonta egy alkalommal igeszóló testvérek szolgálnak a béri gyülekezetben. A Wesselényi utcai gyülekezet nemcsak lelki szolgálattal, hanem anyagi segítséggel is támogatta a béri gyülekezetet. Egy harmóniumot adományozott, és 30 db szék vásárlásához is hozzájárult.
A béri gyülekezet 1986-ban ünnepelte az imaház megnyitásának 50. évfordulóját. A jubileumi alkalmon a gyülekezet volt lelkipásztorai (Bánkúti Gyula, Nemeshegyi Gyula, Békefi Pál), és Vass testvér szolgáltak.
Mivel az imaház kicsinek bizonyult, a gyülekezet 1986 őszén megkezdte annak bővítését, és 1987. október 25-én ünnepélyes keretek között megtörtént a bővített imaház átadása, amelyen Dr.Szakáts Imre vendég lelkipásztor szolgált.
Szintén Vass testvér szolgálati idejére tehető a nyarankénti szabadtéri evangélizációs sorozat kezdete, melynek első alkalma 1991 nyarán került megrendezésre. Ezeken az alkalmakon szolgáltak: a Kiskőrösi Baptista Gyülekezet (Katona László – 1991), a Nasvady Gyülekezet (Barkóczi Sándor – 1992), a Budapest – Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet (Hetényi Attila – 1993), az Élet Szava Alapítvány (Eric Murphy, David James, Alex Konya – 1994), a Szentendre Baptista Gyülekezet (Csuhai József, Marton Imre – 1995), a Budapest – Rákoscsabai Baptista Gyülekezet (ifj.László Gábor – 1996), a Budafoki Baptista Gyülekezet (Kulcsár Tibor – 1997), a Budapest – Nap utcai Baptista Gyülekezet (Révész Árpád – 1998), a Váci Baptista Gyülekezet (Meláth Attila – 1999), a Péceli Baptista Gyülekezet (Rabatin Gábor – 2000), valamint Veress Ernő erdélyi lelkipásztor (2001).
1992-1995-ig a Galgagutai Körzet lelkipásztor nélkül maradt. Ezidő alatt Csuhai József, Petrik Ádám, Fodor János, Pátkai Béla és Egri Béla végeztek ügyintéző lelkipásztori szolgálatot.
1995 szeptemberétől Vadon Sándor kezdte meg a Galgagutai Körzet pásztorolását, akinek alázatos és tiszta hívő élete hitelessé teszi igei szolgálatát. Az ifjúsági alkalmak – több éves „szünet” után – újra beindultak, melynek eredményeként sok fiatal tért meg és merítkezett be. A béri gyülekezetből 4 fiatal adta át életét Krisztusnak, így a Béri Baptista Gyülekezet jelenlegi létszáma 14 fő.

Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet

1077 Budapest, Wesselényi utca 53.
info@wessi.hu | +3613424746


KDB bank: 13555555-13552010-00000078