Hónap: 2020 augusztus

2020. 09. 12. – Koncert

Kedves Testvérek, Barátok, és Zenekedvelők! Tudják milyen hatással volt a világra a Bachra kiszabott „kijárási tilalom”? Hogyan lesz a rabságból áldás?  Melyik zeneszerzőnek adták ezt a jó tanácsot – Itt van a könyv, kezdje az […]


Táborhely – kérdőív

Gyülekezetünk a július 12-én tartott nyílt gyülekezeti tanácskozásán teljes támogatottsággal felhatalmazta az elöljáróságot, hogy egy táborozásra alkalmas ingatlan megvásárlását előkészítse és hogy felmérje a gyülekezet táborhely vásárlással kapcsolatos – a gyülekezeti tagoktól és külső támogatóktól […]


Szeptemberi alkalmak

Istentiszteletek és más alkalmak


Marton Zsolt – Máté 16:26

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Máté 16:26.


Imaáhítat 2020. augusztus 30.

Adjunk hálát az elmúlt nyár eseményeiért, áldásaiért, tanulságaiért! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. Pál első levele a korinthusiakhoz (15:58)


Különleges bibliatanulmányozás

A bűnbánat bűneink megbánása, mellyel beismerjük Isten előtt, hogy vétkeztünk. A bűnt rossznak ítéljük, egyben szándékunkban áll a bűnt kerülni és Istennel a kapcsolatunkat helyreállítani. A bűnbánat előföltétele a megigazulásnak és a megtérésnek. Caravaggio Bűnbánó […]


Imaáhítat 2020. augusztus 23.

Adjunk hálát az elmúlt nyár eseményeiért, áldásaiért, tanulságaiért! Emlékezem az ÚR tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végiggondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. 77. Zsoltár


Augusztusi alkalmak

Istentiszteletek és más alkalmak