Hónap: 2022 január

Heizer Tamás – Kolossé 2:12

Kolossé 2:12 „A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül.”


Kezdetben – festményprédikáció

2022-ben is folytatódnak az inspiráló bibliaórák a Wessiben! Idei első alkalmunkon A teremtés kárpitja című gobelinről lesz szó. Az ember szereti, ha az őt körülvevő világban rend uralkodik. Tudatában van, hogy egyszer elkezdődött az élete […]


Kübler János – Lukács 6:20-23

„Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt: Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégíttettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor […]


Gyülekezeti imahét – péntek

Európai és világmisszió, üldözött keresztények Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez (ApCsel 12:5) Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget (2. zsoltár) Imádkozzunk a hazai […]


Gyülekezeti imahét – csütörtök

Országunk és vezetői …de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. (2Krón 7:14) Arra […]


Gyülekezeti imahét – szerda

Testvéreink, gyülekezetünk Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. (Apcsel 4:31) Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is […]


Gyülekezeti imahét – kedd

Családi életünk Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte… (Ef 5:22,25) Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, […]


Gyülekezeti imahét – hétfő

Egyéni életünk Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR vizsgálja meg a szíveket. (Péld 21:2) Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja. (Mt 16:25) Adjunk […]


Gyülekezeti imahét 2022

Gyülekezeti imahetünkön – ebben az évben január 17. és 21. között – közösen elcsendesedünk, hogy ebben a csendben meghalljuk az Úr hangját, felismerjük akaratát; hogy imaközösségben is elmélyedhessünk a Vele való kapcsolatban, átadva magunkat Neki, […]


Kübler János – Lukács 5:17-26

„Amikor az egyik napon tanított, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, […]