Közösségek

Márk csoport

A Márk csoport gyülekezetünk legrégebbi, évtizedek óta működő kisközössége. 1992-ben, házicsoportként indult, Márk evangéliumának tanulmányozásával. A bibliatanulmányozó csoport kéthetente keddenként tartja alkalmait Hetényi Attila nyugdíjas lelkipásztorunk irányításával és Kübler János lelkipásztorunk segítségével. A biblia egyes […]


Közösségeink

Egy hűséges barát, megértő társ, jó szomszéd, szerető testvér vagy rokon mindig nagy ajándék az életben. A nehéz napokban pedig mindezek felbecsülhetetlen kinccsé válnak. Lehet, hogy úgy érezzük, a mostani időszak életünk nehéz napjai közé […]


Házicsoportok

Gyülekezetünkben több évtizedes múltra tekint vissza a házicsoportok működése. Néhány kis közösség már elérte a „felnőttkort”, több évtizede működik, bár a találkozások rendszere, helyszíne és a résztvevők összetétele időközben megváltozott. Néhány csoport viszont csak egy-két […]


Bibliatanulmányozás kezdőknek

Heti gyakorisággal tartunk bibliatanulmányozást olyan érdeklődőknek, akik szeretnék megismerni a keresztyén hit, a Biblia alapelveit. Az alkalom formája kötetlen beszélgetés. Közben igyekszünk a mindennapi életünkre nézve megtalálni a Szentírás időszerű tanácsait, alapelveit, jövőképét. Kérjük az […]


Bibliaóra

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezetbe, ahol minden csütörtök este hat órakor bibliaórát vagyis klasszikus liturgiával levezetett istentiszteleti alkalmat tartunk. Közös imádság, ének, igeolvasás és igemagyarázat a liturgia részei. Az igét Kübler […]


W-ifi

Kapcsolódás Istennel és emberekkel – talán így lehetne legjobban összefoglalni, mit jelent számunkra a W-ifi. A Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet egykori fiataljai sok-sok évvel ezelőtt úgy érezték, hogy nem csak vasárnap szeretnének találkozni: generációk imádsága, […]


Imacsoport

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Fil 4:6) Kedves testvérünk! Az eddigi szolgálatai mellett gyülekezetünk imacsoportja új lehetőséget kínál a hozzánk tartozók számára: ha szeretnéd, hogy mi […]


Szombat 5

A Szombat 5 a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet olyan közösségi alkalma, ahol azért gyűlünk össze, hogy Istennel találkozzunk, Őt imádjuk és megfrissüljünk igéje, jelenléte által. Kéthetente tartjuk, a nevéből fakadóan szombaton 5 órakor. Az alkalmat […]