Újra megmozdul a víz a Wessiben

Újra megmozdul a víz a Wessiben

Mindig nagy örömünnep, amikor emberek elkötelezik magukat, hogy követik Krisztust.

A bemerítés a bűnbánat és a bűnbocsánat ünnepe – azok az emberek kérik a bemerítésüket, akik bűnbánatra jutottak és ezzel együtt elfogadták Isten kegyelmét. Ennek csodálatos következménye az erkölcsi megtisztulás.

A bemerítés az újjászületés ünnepe – az emberi döntéshez, elköteleződéshez természetesen hozzátartozik a Szent Lélek tette: újjászüli az Isten bocsánatát elfogadó embert. Isten letisztult, krisztusi gondolkozásmóddal, szemlélettel, szeretetteljes lelkiséggel ajándékoz meg ebben a csodában. Isteni természet részesei vagyunk!

A bemerítés a közösség ünnepe – kapcsolódunk Istenhez és csatlakozunk Krisztus gyülekezetéhez a bűnös állapotból kihívottak közösségéhez: az ekklézsiához. Otthonra találunk Isten népe között.

Ismét bemerítkezőket, új testvéreket ünnepelhet közösségünk! Szeretettel várunk mindenkit bemerítési ünnepélyünkre, február 26-án 10 órára.

Az esemény a Facebookon

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Jótékonysági koncert  – gyülekezetünkért

Jótékonysági koncert  – gyülekezetünkért

A Vox Nova Baptista Férfikar jótékonysági koncertet tart április 27-én, szombaton, 17 órakor a Wesselényi utcai Baptista Imaházban. A koncerten klasszikus egyházi kórusművek, evangéliumi énekfeldolgozások hangzanak el. A belépés ingyenes, önkéntes adakozással az épület tetőhéjazat-cseréjét lehet támogatni. […]

Tartalom megosztása
Áprilisi alkalmaink

Áprilisi alkalmaink

Istentiszteletek és más alkalmak Tartalom megosztása

Tartalom megosztása
Márciusi alkalmaink

Márciusi alkalmaink

Istentiszteletek és más alkalmak Tartalom megosztása

Tartalom megosztása