Március 18. – Hittel, bizalommal gondoljunk Jézus Krisztusra!

Március 18. – Hittel, bizalommal gondoljunk Jézus Krisztusra!

De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Péter ekkor így szólt hozzá: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen.” Mire ő így szólt: „Jöjj!” Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: „Valóban Isten Fia vagy!” (Mt 14:27-33)

Péter bátor lépésekkel elindult Jézus Krisztus felé a vízen. Amikor azonban az erős szélre figyelt, a körülményekre összpontosított, akkor kétségbeesett és veszélybe került! A megpróbáltatások idején minket is fenyeget az a veszély, hogy levesszük tekintetünket, figyelmünket Jézus Krisztusról, az Igéről és csak a nehézségekre, bajokra figyelünk. Péter életében később is előfordult ilyen elbizonytalanodás. Bátran kijelentette: „Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg.” Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is (Mt 26:35). Később, szorult, veszélyes helyzetben mégis letagadta, hogy ismeri Jézus Krisztust: Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: „Nem ismerem azt az embert.” (Mt 26:72)

Biztatásul írom, hogy ezekben a napokban ne csak a bajokra, veszélyekre figyeljünk! A hírek információk ugyan özönlenek felénk a járványról, a fertőzöttek számának változásáról. Mindenekelőtt azonban hittel, bizalommal gondoljunk Jézus Krisztusra, arra, hogy Ő mindenható, irgalmas, hűséges, velünk van és kezében van a sorsunk! A Jézus Krisztusba vetett élő hit sokkal több, mint néhány bátor lépés, vagy hangzatos szó! Az igazi hit a viharokban, próbákban mutatkozik meg!

Akkor is bízunk Istenben és magasztaljuk Őt, amikor nem értjük az eseményeket, történéseket, amikor fáj valami, amikor elveszítünk valakit, valamit. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e?! Önmagatokat vizsgáljátok meg! (2Kor 13:5)

Mi is fohászkodjunk Istenhez, kapcsolódva az apostolok imádságához! Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!” (Lk 17:5)

Jó példa az élő hit megnyilvánulására, amikor Pál és Szilász a filippi börtönben, kalodába zárva imádkoztak és énekkel magasztalták Istent – a foglyok is hallgatták őket!

Imádkozzunk ma este is „együttƒ”, közösségként, 20 és 21 óra között!

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása