Március 21. – Légy erős, légy bátor!

Március 21. – Légy erős, légy bátor!

Légy erős, légy bátor és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert az Úr isten, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. (1Krón 28:20 – HUNB)

Napi igeolvasásomban a Krónikák első könyvét tanulmányozom. Nem a legkönnyebb könyvek egyike, de Isten újra és újra bizonyítja, hogy igéje élő és ható, és minden körülmény között meg tud elevenedni számunkra.

Dávid élete végéhez közeledik és Isten Salamont választja utódjául, akinek egyik fő feladata a templom felépítése. Ebben a helyzetben mondja a fentieket Dávid Salamonnak.

Dávid bátorítása hiszem, hogy nem csak Salamonnak, hanem nekünk is szól. Isten számunkra is elkészített szolgálatot ezen a Földön. Kiválasztott minket, elhívott minket és terve van az életünkkel. Amíg be nem fejezzük az Úr szolgálatához szükséges valamennyi munkát, addig ezek az ígéretek számunkra is igazak. Isten nem hagy cserben és nem hagy el minket. Mindegy mennyire érezzük magunkat egyedül, mennyire nincsenek körülöttünk szeretteink, Isten velünk van és nem hagy el, sőt cserben sem hagy minket. Isten nem rémült meg ezektől a nehéz körülményektől és van aktuális szava, vezetése számunkra.

Ezért Isten hív minket, hogy „Ne félj, és ne hagyd magad elbizonytalanítani” (Egyszerű fordítás)! Nagyon tetszik, ahogy ez a fordítás fogalmaz: ne hagyjuk magunkat elbizonytalanítani. Annyi minden próbál kimozgatni minket, elbizonytalanítani, félelembe taszítani, de Isten ma szól, hogy itt vagyok, nem hagytalak el, nem hagytalak cserben! Ne hagyd, hogy ezek a dolgok levegyék a szemed Rólam és ígéreteimről! Ejtsük foglyul ezeket a gondolatokat, meneküljünk Istenhez és kérjük, hogy erősítsen meg igazságaival és adja az Ő minden értelmet felülhaladó békességét.

Legyünk hát erősek, bátrak és cselekedjünk! Ebben az időszakban is van Istennek feladata számunkra. Van, amit mi is meg tudunk tenni. Valakiknek ez az otthonmaradást, közbenjárást, egymás bátorítását jelenti. Másoknak viszont munkát, ellátást, nehéz és veszélyes körülményeket jelent. Forrjunk hát össze Jézus testeként, ki-ki a maga részében erősen és bátran megállva, bízva Mennyei Édesapánk hűségében és gondoskodásában.

Isten által számunkra eltervezett földi szolgálatunk hosszát sem vírus, sem hatalmak, sem az ellenség nem tudja megrövidíteni. Isten tudja, hogy mikor szólít haza bennünket és az Ő akarata tökéletes. Imádkozzunk hát ezért, egymásért és valljuk meg közösen Pál apostollal együtt, hogy „Erősen kívánom, és nagyon bízom benne, hogy nem fogok szégyent vallani semmiben. Sőt, azt várom, hogy bennem bátran megmutatkozzon, hogy Krisztus mindenkinél hatalmasabb. Azt várom, hogy ez most is így lesz, mint ahogy eddig is így volt. Azt várom, hogy ez így lesz, akár élek, akár meghalok, ebben állhatatosan bízom, és ezt akarom. Hiszen számomra az élet Krisztust jelenti. Ha pedig meg kell halnom, az tiszta nyereség.” (Fil 1:20-21 – EFO)

Kövesdi Áron

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása