Március 26. – Megpróbáltatás idején is van okunk örülni

Március 26. – Megpróbáltatás idején is van okunk örülni

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja (Jak 1:2-5)

I.

A megpróbáltatás, próbatétel időszakát éljük egyenként is, családunkban, társadalmunkban, gyülekezetünkben. Jakab apostol üzenetében arra bátorít minket, hogy a próba idején is van okunk örülni.

Ösztönösen inkább a szorongás, a kétségbeesés érzése van a lelkünkben. Ez az igeszakasz arra bátorít, hogy tudatosan éljük meg hitünket. Tudjuk, hogy Isten kezében van az életünk. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, megbocsátotta bűneinket, mennyei Atyánk örökbe fogadott minket. Tudjuk, hogy ez a próbatétel jó hatással lesz ránk, hitünkben erősebbek, odaadásunkban kitartóbbak leszünk!

Az elmúlt napokban többen írták személyes üzenetben, hogy ebben a új élethelyzetben, bezártságban elmélyült, tartalmasabb lett Istennel való közösségük.

Az is megható, hogy mennyi önzetlenség, segítőkészség szabadult fel különböző emberekben a járványból adódó nehézségek súlya alatt.

Imádkozzunk azért, hogy valóságos, Szent Lélek általi örömünk legyen a bajban is!

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása