Március 29. – Az Istenbe vetett bizalom

Március 29. – Az Istenbe vetett bizalom

Ha félek is, benned bízom! (Zsolt 56:4)

Hogyan tanulhatunk meg bízni Istenben? Ha már bízunk benne, akkor miként erősödhet meg a belé vetett bizalmunk?

Az Istenbe vetett bizalom úgy születik és úgy erősödik meg bennünk, hogy döntéseket hozunk:

  • Megvalljuk, hogy élő Istent imádunk, aki tökéletes, „nem ejt hibát”, mindenható, mindenütt jelenvaló, igazságos, szeretetteljes Úr!
  • Elfogadjuk és viszonozzuk Isten szeretetét – az Örökkévaló sokféle módon kifejezte szeretetét: a teremtésben, a gondviselésben, az áldásokban, legfőképpen az Úr Jézus Krisztus áldozatában – „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” Róm 5:8. Erre a tökéletes szeretetre válaszolunk bűnbánattal, megtéréssel, Isten magasztalásával!
  • Igaznak és mértékadónak fogadjuk el Isten Igéjét. A Biblia segít eligazodni ebben a veszélyhelyzetben is, értelmes és használható biztatásokat, tanácsokat ad. Ráadásul a Szent Lélek ereje árad az isteni üzenetekből, amelyek megtisztítják szívünket, indítékainkat, békességgel töltik be a lelkünket, formálják jellemünket, és erkölcsi tartásunkat is erősítik.

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása