A nagyhét eseményei

A nagyhét eseményei

Kövessük végig a Krisztus földi élete végén történt eseményeket, hol, mikor, mit cselekedett és mit cselekedtek Vele – és erről hol olvashatunk a Bibliánkban. Heizer Tamás lelkipásztor testvérünk írása a nagyheti eseményekről.

Szerda

 1. Jézus felkészíti a tanítványait (Mt 26:1-3)
  Az Olajfák hegyén
 2. A vallási vezetők elkészítik Jézus elfogását és kivégzését (Mt 26:3-5)
  Jeruzsálemben

Csütörtök

 1. Mária megkeni Jézust drága olajjal (Mt 26:6-13)
  Betánia, a leprás Simon házában
 2. Júdás elárulja Jézust (Mt 26:14-16)
  Jeruzsálemben
 3. A pászka vacsora elkészítése (Lk 22:7-13)
  Péter és János Jeruzsálemben van,
  Jézus a többi tanítvánnyal a városon kívül
 4. Jézus és többi tanítvány megérkezik a vacsora helyére (Mk 14:17)
  Jeruzsálemben
 5. Jézus megmossa a tanítványok lábait (Jn 13:1-20)
  Jeruzsálemben, az utolsó vacsora helyszínén
 6. A pászka vacsora elfogyasztása és közben az áruló leleplezése, Júdás távozása (Jn 13:21-30) (Mt 26:21-25)
  ugyanott
 7. Jézus szavai. 1: a kereszthalál egyenlő az ő megdicsőülésével, 2: a szeret parancsa (Jn 13:31-35)
  ugyanott
 8. Jézus búcsúbeszéde (Jn 14–16. fejezet)
  ugyanott
 9. Jézus főpapi imája (Jn 17. fejezet)
  ugyanott
 10. Vacsora befejezése, Jézus jelzi a tanítványok megfutamodást, Péter fogadkozik (Mt 26:30-35)
  Az Olajfák hegyén
 11. Jézus gyötrődik a Gecsemáné kertben, a tanítványok alszanak (Mt 26:36-46)
  A Gecsemáné kertben (Az Olajfák hegyén)
 12. Jézusért jönnek hogy elfogják őt (Jn 18:3-79)
  ugyanott
 13. Péter közbelép (Mt 26:51-54)
  ugyanott
 14. Jézus szavai elfogóihoz (Lk 22:52-53)
  ugyanott
 15. Jézus kihallgatása Annásnál (Jn 18:12-14 és 19-24)
  Jeruzsálemben
 16. Jézust megcsúfolja a templom őrség (Mt 26:67-68)
  Jeruzsálemben
 17. Péter tagadása (Mt 26:69-75)
  Jeruzsálemben

Péntek – korán reggel

 1. A szanhedrín rendkívüli ülést tart (Mt 27:1-2)
  Jeruzsálemben
 2. Júdás öngyilkos lesz (Mt 27:3-10)
  Jeruzsálemben
 3. Jézust Pilátushoz viszik (Jn 18:28-32)
  Jeruzsálemben (helytartóság)
 4. Pilátus elküldte Heródeshez (Lk 23:4-10)
  Jeruzsálemben (Heródes palotája)
 5. Heródes gúnyt űz Jézusból és visszaküldi(Lk 23:11-12)
  ugyanott
 6. Pilátus négyszemközt kihallgatja Jézust (Jn 18:33-38)
  Jeruzsálemben (helytartóság)
 7. Pilátus kimondja Jézus ártatlanságát, megpróbálja szabadon bocsátani (Lk 23:14-16)
  ugyanott
 8. Pilátus választást kíván a vezetőknek és a népnek: Jézust vagy Barabbást akarják? (Jn 18:39-40)
  ugyanott
 9. Jézust megkorbácsolják, megcsúfolják a pogány katonák is (Jn 19:1-5)
  ugyanott
 10. Pilátus kiviszi Jézust a tömeg elé akik továbbra is követelik Jézus kivégzését (Jn 19:6-7)
  ugyanott
 11. Pilátus megijed, újabb négyszemközti beszélgetés Jézussal (Jn 19:8-11)
  ugyanott
 12. Pilátus igyekszik Jézust szabadon bocsátani, de politikailag megzsarolják a vezetők (Jn 19:12-13)
  ugyanott
 13. Pilátusnak üzen a felesége, hogy ne ítélje el Jézust, mert vele álmodott (Mt 27:19)
  ugyanott
 14. Pilátus „mossa kezeit”, a vallási vezetők és a nép átkot vesznek magukra Jézus haláláért (Mt 27:21-25)
  ugyanott

Péntek – délelőtt

 1. Jézus útja a Golgotára (Lk 23:26-32)
  Jeruzsálemben (Via Dolorosa)
 2. Jézus megfeszítése (Lk 23:33-34)
  A Golgota hegyén
 3. Vita a Pilátus által készített felirat miatt (Jn 19:19-22)
  ugyanott
 4. Katonák sorsot vetnek Jézus ruháira (Jn 19:23-24)
  ugyanott
 5. Néhány tanítvány a keresztnél (Jn 19:25-27)
  ugyanott
 6. Jézust kigúnyolják a vallási vezetők (Mt 27:38-43)
  ugyanott
 7. A két lator (Lk 23:39-43)
  ugyanott

Péntek – délután

 1. Háromórás sötétség kezdődik (Lk 23:44)
  A Golgota hegyén
 2. Éli, Éli… – kiáltás az Atya után(Mt 27:46-49)
  ugyanott
 3. Szomjazom… (Jn 19:28)
  ugyanott
 4. Elvégeztetett (Jn 19:30)
  ugyanott
 5. Atyám a kezedbe teszem le lelkemet… a templom kárpitja kettéhasad (Lk 23:45)
  ugyanott
 6. Kísérő jelenségek: templom kárpitja kettéhasadt, földrengés, néhány halott feltámadt és bementek a városba (Mt 27:50-53)
  ugyanott
 7. Az emberek reakciói (Lk 23:47-49)
  ugyanott

Péntek – este

 1. Jézust átdöfik lándzsával, hogy ellenőrizzék a halál beálltát (Jn 19:31-37)
  A Golgota hegyén
 2. Jézus holttestét leveszik a keresztről és sírba teszik (Jn 19:38-42)
  A sírnál
 3. Jézus leszáll az alvilágba, hogy kihirdesse a győzelmét (1Pt 3:18-22)
  Hádészban-Seolban
 4. „Foglyokat vitt magával” (Ef 4:8-9)
  Hádészból-Seolból
 5. A mennyei szentélyben mutatott be örök áldozatot (Zsid 9:11-15, 22-26)
  A mennyei szentélyben

Szombat

 1. A sírt lepecsételik és őrzik (Mt 27:62-66)
  A sírnál

Vasárnap

 1. Angyal és földrengés (Mt 28:2-4)
  A sírnál
 2. Asszonyok a sírnál (Mt 28:1 és 5-8)
  ugyanott
 3. A sírt őrző katonák elmenekülnek (Mt 28:11-15
  ugyanott
 4. Péter és János elfutnak a sírhoz(Jn 20:3-10)
  ugyanott
 5. Jézus megjelenik magdalai Máriának és a másik Máriának (Jn20:11-18)
  ugyanott
 6. Megjelenik az emmausi tanítványoknak (Lk 24:13-35)
  Az emmausi úton
 7. Megjelenik Péternek (Lk 24:34, 1.Kor 15:5)
  Jeruzsálemben
 8. Megjelenik a 10 apostolnak, Tamás nincs ott (Lk 24:36-43, Jn 20:19-23)
  ugyanott

Későbbi események – Nyolcadik nap (egy héttel később Hétfőn)

 1. Jézus megjelenik a 11 apostolnak – már Tamás is ott van (Jn 20:24-29)
  Jeruzsálemben

Későbbi események – Galileában

 1. Jézus megjelenik a halászó tanítványok (Jn 21:1-23)
  A Tibériás-tengernél avagy Genezáret-tónál
 2. Megjelenik egy hegyen több, mint 500 embernek, Jakabnak (Mt 28:16-20, 1.Kor 15:6-7)
  Egy ismeretlen galileai hegyen

Későbbi események – Jeruzsálemben

 1. A mennybemenetel (Lk 24:46-53, Apcsel 1:2-11)
  Az Olajfák hegyén
 2. A Szent Szellem kitöltése (Apcsel 2. fejezet)

…és az Úr Jézus jelenléte a Szent Lélek által, Jézus második eljöveteléig.

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Jézus mennybemenetelének napja

Jézus mennybemenetelének napja

Kicsit elbújik a nagy ünnepek között a mai, ami idén változékony idő közepette érkezett el hozzánk. De az időjárástól eltekintve is sok bizonytalanság vesz minket körül. Elég, ha csak a szomszédban zajló háború híreire gondolunk. […]

Tartalom megosztása
70 év

70 év

1953. Pünkösd. Akkor a középiskolában minden reggel a Szabad Nép – rádión beolvasott – vezércikke meghallgatásával kezdődött meg a tanítás. Hit, Jézus neve vagy gyülekezet említése szóba sem jöhetett. De odahaza diakónus édesapám minden este […]

Tartalom megosztása
A jubileumhoz

A jubileumhoz

A jubileum emlékünnepet jelent. Emlékezünk is és ünnepelünk is. Egy krisztusi gyülekezet mindig Istennel együtt akar ünnepelni. Ezért amikor visszaemlékezünk különböző nagyszerű eseményekre, csodákra, akkor mindig arra gondolunk hogy Isten volt az aki akkor is […]

Tartalom megosztása