A Nagyhét eseményei

A Nagyhét eseményei

Kövessük végig a Krisztus földi élete végén történt eseményeket, hol, mikor, mit cselekedett és mit cselekedtek Vele – és erről hol olvashatunk a Bibliánkban. Heizer Tamás lelkipásztor testvérünk írása a nagyheti eseményekről.

Szerda

 1. Jézus felkészíti a tanítványait (Mt 26:1-3)
  Az Olajfák hegyén
 2. A vallási vezetők elkészítik Jézus elfogását és kivégzését (Mt 26:3-5)
  Jeruzsálemben

Csütörtök

 1. Mária megkeni Jézust drága olajjal (Mt 26:6-13)
  Betánia, a leprás Simon házában
 2. Júdás elárulja Jézust (Mt 26:14-16)
  Jeruzsálemben
 3. A pászka vacsora elkészítése (Lk 22:7-13)
  Péter és János Jeruzsálemben van,
  Jézus a többi tanítvánnyal a városon kívül
 4. Jézus és többi tanítvány megérkezik a vacsora helyére (Mk 14:17)
  Jeruzsálemben
 5. Jézus megmossa a tanítványok lábait (Jn 13:1-20)
  Jeruzsálemben, az utolsó vacsora helyszínén
 6. A pászka vacsora elfogyasztása és közben az áruló leleplezése, Júdás távozása (Jn 13:21-30) (Mt 26:21-25)
  ugyanott
 7. Jézus szavai. 1: a kereszthalál egyenlő az ő megdicsőülésével, 2: a szeret parancsa (Jn 13:31-35)
  ugyanott
 8. Jézus búcsúbeszéde (Jn 14–16. fejezet)
  ugyanott
 9. Jézus főpapi imája (Jn 17. fejezet)
  ugyanott
 10. Vacsora befejezése, Jézus jelzi a tanítványok megfutamodást, Péter fogadkozik (Mt 26:30-35)
  Az Olajfák hegyén
 11. Jézus gyötrődik a Gecsemáné kertben, a tanítványok alszanak (Mt 26:36-46)
  A Gecsemáné kertben (Az Olajfák hegyén)
 12. Jézusért jönnek hogy elfogják őt (Jn 18:3-79)
  ugyanott
 13. Péter közbelép (Mt 26:51-54)
  ugyanott
 14. Jézus szavai elfogóihoz (Lk 22:52-53)
  ugyanott
 15. Jézus kihallgatása Annásnál (Jn 18:12-14 és 19-24)
  Jeruzsálemben
 16. Jézust megcsúfolja a templom őrség (Mt 26:67-68)
  Jeruzsálemben
 17. Péter tagadása (Mt 26:69-75)
  Jeruzsálemben

Péntek – korán reggel

 1. A szanhedrín rendkívüli ülést tart (Mt 27:1-2)
  Jeruzsálemben
 2. Júdás öngyilkos lesz (Mt 27:3-10)
  Jeruzsálemben
 3. Jézust Pilátushoz viszik (Jn 18:28-32)
  Jeruzsálemben (helytartóság)
 4. Pilátus elküldte Heródeshez (Lk 23:4-10)
  Jeruzsálemben (Heródes palotája)
 5. Heródes gúnyt űz Jézusból és visszaküldi(Lk 23:11-12)
  ugyanott
 6. Pilátus négyszemközt kihallgatja Jézust (Jn 18:33-38)
  Jeruzsálemben (helytartóság)
 7. Pilátus kimondja Jézus ártatlanságát, megpróbálja szabadon bocsátani (Lk 23:14-16)
  ugyanott
 8. Pilátus választást kíván a vezetőknek és a népnek: Jézust vagy Barabbást akarják? (Jn 18:39-40)
  ugyanott
 9. Jézust megkorbácsolják, megcsúfolják a pogány katonák is (Jn 19:1-5)
  ugyanott
 10. Pilátus kiviszi Jézust a tömeg elé akik továbbra is követelik Jézus kivégzését (Jn 19:6-7)
  ugyanott
 11. Pilátus megijed, újabb négyszemközti beszélgetés Jézussal (Jn 19:8-11)
  ugyanott
 12. Pilátus igyekszik Jézust szabadon bocsátani, de politikailag megzsarolják a vezetők (Jn 19:12-13)
  ugyanott
 13. Pilátusnak üzen a felesége, hogy ne ítélje el Jézust, mert vele álmodott (Mt 27:19)
  ugyanott
 14. Pilátus „mossa kezeit”, a vallási vezetők és a nép átkot vesznek magukra Jézus haláláért (Mt 27:21-25)
  ugyanott

Péntek – délelőtt

 1. Jézus útja a Golgotára (Lk 23:26-32)
  Jeruzsálemben (Via Dolorosa)
 2. Jézus megfeszítése (Lk 23:33-34)
  A Golgota hegyén
 3. Vita a Pilátus által készített felirat miatt (Jn 19:19-22)
  ugyanott
 4. Katonák sorsot vetnek Jézus ruháira (Jn 19:23-24)
  ugyanott
 5. Néhány tanítvány a keresztnél (Jn 19:25-27)
  ugyanott
 6. Jézust kigúnyolják a vallási vezetők (Mt 27:38-43)
  ugyanott
 7. A két lator (Lk 23:39-43)
  ugyanott

Péntek – délután

 1. Háromórás sötétség kezdődik (Lk 23:44)
  A Golgota hegyén
 2. Éli, Éli… – kiáltás az Atya után(Mt 27:46-49)
  ugyanott
 3. Szomjazom… (Jn 19:28)
  ugyanott
 4. Elvégeztetett (Jn 19:30)
  ugyanott
 5. Atyám a kezedbe teszem le lelkemet… a templom kárpitja kettéhasad (Lk 23:45)
  ugyanott
 6. Kísérő jelenségek: templom kárpitja kettéhasadt, földrengés, néhány halott feltámadt és bementek a városba (Mt 27:50-53)
  ugyanott
 7. Az emberek reakciói (Lk 23:47-49)
  ugyanott

Péntek – este

 1. Jézust átdöfik lándzsával, hogy ellenőrizzék a halál beálltát (Jn 19:31-37)
  A Golgota hegyén
 2. Jézus holttestét leveszik a keresztről és sírba teszik (Jn 19:38-42)
  A sírnál
 3. Jézus leszáll az alvilágba, hogy kihirdesse a győzelmét (1Pt 3:18-22)
  Hádészban-Seolban
 4. „Foglyokat vitt magával” (Ef 4:8-9)
  Hádészból-Seolból
 5. A mennyei szentélyben mutatott be örök áldozatot (Zsid 9:11-15, 22-26)
  A mennyei szentélyben

Szombat

 1. A sírt lepecsételik és őrzik (Mt 27:62-66)
  A sírnál

Vasárnap

 1. Angyal és földrengés (Mt 28:2-4)
  A sírnál
 2. Asszonyok a sírnál (Mt 28:1 és 5-8)
  ugyanott
 3. A sírt őrző katonák elmenekülnek (Mt 28:11-15
  ugyanott
 4. Péter és János elfutnak a sírhoz(Jn 20:3-10)
  ugyanott
 5. Jézus megjelenik magdalai Máriának és a másik Máriának (Jn20:11-18)
  ugyanott
 6. Megjelenik az emmausi tanítványoknak (Lk 24:13-35)
  Az emmausi úton
 7. Megjelenik Péternek (Lk 24:34, 1.Kor 15:5)
  Jeruzsálemben
 8. Megjelenik a 10 apostolnak, Tamás nincs ott (Lk 24:36-43, Jn 20:19-23)
  ugyanott

Későbbi események – Nyolcadik nap (egy héttel később Hétfőn)

 1. Jézus megjelenik a 11 apostolnak – már Tamás is ott van (Jn 20:24-29)
  Jeruzsálemben

Későbbi események – Galileában

 1. Jézus megjelenik a halászó tanítványok (Jn 21:1-23)
  A Tibériás-tengernél avagy Genezáret-tónál
 2. Megjelenik egy hegyen több, mint 500 embernek, Jakabnak (Mt 28:16-20, 1.Kor 15:6-7)
  Egy ismeretlen galileai hegyen

Későbbi események – Jeruzsálemben

 1. A mennybemenetel (Lk 24:46-53, Apcsel 1:2-11)
  Az Olajfák hegyén
 2. A Szent Szellem kitöltése (Apcsel 2. fejezet)

…és az Úr Jézus jelenléte a Szent Lélek által, Jézus második eljöveteléig.

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Az ünnep mindig ünnep

Az ünnep mindig ünnep

Rendkívüli időszakot élünk-éltünk. Általunk korábban nem ismert problémákkal, kérdésekkel szembesülünk napról napra. Gondolatainkat időnként – gyakran? – uralják az aggodalmak, a gyász, a veszteség hullámai. Megváltozott mindennapi életünk és megváltoztak ünnepnapjaink. Lehet, hogy nehezebb ünnepelni […]

Tartalom megosztása
„Ha az a bomba felrobban, a közösség szűnt volna meg.” – Wessi történetek, 1. epizód

„Ha az a bomba felrobban, a közösség szűnt volna meg.” – Wessi történetek, 1. epizód

Új formátumot próbálunk ki internetes felületeinken. Gyülekezetünk tagjaival, vezetőivel beszélgetünk életük és a közösség összefonódásáról, érintve istentiszteleteink aktuális témáját, írásos és podcast, azaz online hanganyag formátumban közzétéve. Az első részben Mikes Balázs ült mikrofon elé, […]

Tartalom megosztása
Lelki építkezés

Lelki építkezés

Gyülekezetünkben a 2021. esztendő tanításainak témája a lelki építkezés lesz. A februári igehirdetés-sorozatot lelkipásztorunk, Kübler János gondolataival vezetjük fel. Már januárban is az alapozásról gondolkodtunk. Milyen a hiteles keresztyénség? Melyek azok a legfontosabb értékek, amelyek […]

Tartalom megosztása