Imaházunk megújul

Imaházunk megújul

Csodálattal olvasom Mózes második könyvében, hogy Isten mennyire precíz leírást adott arról, milyen gyönyörű legyen és igényes anyagokból készüljön az ő jelenlétét képviselő szent sátor a sivatag homoktengerében. Később pedig a jeruzsálemi templom lenyűgöző épülete volt méltó az Úr nagyságának és szépségének bemutatására. Jézus Krisztus keresztre feszítésekor azonban kettéhasadt a templom kárpitja, jelezve, hogy Isten az ő lakozásának székhelyét kihozta az átlagember elől elzárt szentek szentjéből és az általa teremtett és Jézus Krisztus által megváltott ember szívébe helyezte a Szentlélek által. De akkor mi is a templom az Újszövetségi ember számára? Az összegyülekezés helye. Az imádat helye. Imaház. A templom funkciója változott, Isten azonban nem – Ő a teremtett világ rendjének és a szépségének megalkotója. Ezért nem mellékes, hogy milyen az a hely, ahol Őt imádjuk.

Hálásak lehetünk, hogy elődeink megértették ezt és egy olyan épületet alkottak és hagytak ránk, amely ennek megfelel és ideális keretet ad a lényegnek, Isten tiszteletének és a közösség gyakorlásának. Hálásak lehetünk azért is, hogy az elmúlt három évtizedben folyamatosan megújulhatott épületünk. Most pedig, amikor az energiaárak az egekbe szöknek, Istenünk gondoskodott arról, hogy egy olyan pályázattal, amivel évek óta eredménytelenül pályáztunk, nyertünk 15 millió forintot, amely biztosítja a szükséges anyagiak nagy részét ahhoz, hogy gazdaságtalan és esztétikai értéküket is elvesztett nyílászáróinkat kicseréljük. Ennek a munkának a részleteiről szeretnénk a testvéreket tájékoztatni.

Nyilvánvaló, hogy gyülekezetünk hitélete szempontjából nem lesz átlagos az a megújulással együtt járó teher, hogy imaházunkat – ha csak egy hónapra is – de „be kell zárnunk” és legfontosabb alkalmainkat más helyiségeinkben kell megtartanunk. Ez nem lesz egyszerű, de adjunk hálát Istennek, hogy van számos termünk, és így mindvégig házon belül maradhatnak istentiszteleteink. Hiszünk az ilyen rendkívüli események közösséget kovácsoló erejében is, remélve, hogy épületünk megújulása hitéletünkre is jó hatással lesz.

Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imában a munkálatokat és a felújításban résztvevő testvéreinket! Isten segítségében bízva reméljük, hogy május végén már egy megújult imaházban dicsérhetjük Urunkat!

Herjeczki Kornél gyülekezetvezető

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Misszióink 2022–2023

Misszióink 2022–2023

Gyülekezeti missziós körkép az előttünk álló 12 hónapban. A március 6-ai dátum talán nem jelent sokat gyülekezetünk mai tagjainak, de elődeink ezt a napot évtizedeken keresztül hálaadónapként ünnepelték, emlékezve arra, hogy 1873-ban ezen a napon […]

Tartalom megosztása
Gyermek közösségi nap

Gyermek közösségi nap

Hétvégén közös programra vártuk a gyerekeket, amit – az időjárási viszonyok miatt – az imaházban szerveztünk meg. Célunk az volt, hogy jobban megismerjék egymást, közösen alkossanak, együtt, csapatban dolgozzanak. Talán legnagyobb sikere a reggeli közös […]

Tartalom megosztása
Gyermektábor

Gyermektábor

Július 4-én Őrbottyánban megkezdődött gyülekezetünk gyermektábora. 46 gyermek vesz részt a programon, közöttük 16 ukrán és 7 Kárpátaljáról érkező magyar kisdiák. A tanítókat új kihívások elé állítja az a tény, hogy az ukrán gyerekek nagy […]

Tartalom megosztása