„Isten megtartó kegyelmének eszköze”

„Isten megtartó kegyelmének eszköze”

Misszió éve a Wessiben 2022–2023

Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr  (5Móz 8:2a)

Egy komoly keresztyén lelkigondozó beszélt egyszer arról az előadásában, hogy vannak olyan emberek, akik sok csodálatos élményen keresztül átmennek, de nagyon kevés hatással van ez a személyiségfejlődésükre. Ezt a megállapítást azzal indokolta, hogy az élmények feldolgozására nem hagynak időt és ezzel nem megélik az eseményeket, hanem csak átszaladnak azokon. Úgy gondolom, egy keresztyén szolgálónak is megvan az a kísértése, hogy ugyan sok Istentől jövő csodát és gondoskodást él át, de nincs ideje feldolgozni azokat.

Én is ezzel a problémával szembesültem, amikor megkértek, hogy írjak egy pár gondolatot a kollégiumban eltöltött időmről. Nagyon sok emlékezésre méltó és Istentől jövő élmény ért a kollégiumban, de nem álltam még meg, nem gondoltam még mélyen át, hogy mivel is ajándékozott meg Isten 2005 szeptemberétől 2007 nyaráig a kollégiumon keresztül.

2005-ben, harmadéves teológusként költöztem a kollégiumba. Abban az időben még nem lehetett levelezős tagozaton végezni a lelkipásztori szakirányt, ezért hatalmas segítség volt a számomra és minden vidékről Budapestre feljövő, nappalin tanuló teológiai hallgató számára a kollégiumi lakhatás. A teológia első két évében Budakeszin laktam, a Budakeszi Baptista Gyülekezet lakásában, de az ingázás és az ifjúsági misszióban betöltött szolgálatom szükségessé tette, hogy jelentkezzek a kollégiumba. A budapesti ifjúsági istentiszteletek egyik szervezőjeként, sokat jelentett számomra, hogy amikor beköltöztem a város szívébe, közel kerültem a szolgálati helyemhez, a Nap utcához.

A felszabadult bensőséges testvéri légkör jellemezte a kollégium hangulatát. Gerzsenyi Laci bácsi jelenléte sokat jelentett számunkra. A rá jellemző szeretet és türelem az egész kollégiumra hatással volt. A sokszor hangos nevetések és éneklések a közöttünk lakó Laci bácsit nem zavarták, inkább örömmel vette. Gerzsenyi testvérre, mint lelkipásztorunkra tekintettünk. Bármikor hozzá fordulhattunk a kérdéseinkkel, problémáinkkal, amire ő odafigyelve és lelkiismeretesen próbált válaszolni. Sokunkat ez a lelkipásztori jelenlét közelebb vitt Istenhez.

Krisztus sokat tanított a kollégiumban spontán szerveződő alkalmak által is. Emlékszem a 2006-os zavargásokkor összeülve imádkoztunk és hallgattuk a híreket. Olyan volt számunkra ez az épület, mint a béke szigete, ahol Krisztus vigyáz ránk. A teológiai hallgatók között jó barátságok alakultak, ami a közös tanulásban és vizsgákra való felkészülésben is megmutatkozott.

Ha Isten nem indítja a Wesselényi utcai testvéreket, hogy helyt adjanak a kollégium számára, sok lelkipásztori szakirányon tanuló testvéremmel együtt elmondhatom, hogy nehezen tudtuk volna elvégezni a teológiát, lakhatás hiányában.
Nagyon hálás vagyok Istennek a kollégiumban eltöltött időszakért. Jó visszagondolni, hogy Isten megtartó kegyelmének eszköze volt az életemben ez a hely. Szeretném megköszönni a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezetnek, hogy helyet adnak ennek a fontos szolgálatnak. Tudom, hogy a gyülekezetben sokan imádkoznak a bentlakókért, amit éreztünk és tapasztaltunk a mi időnkben is. Isten áldja meg ezért a testvéreket.

Szeretettel,
Lados István, egy volt kollégiumi lakó

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Balatonszabadi táborhelyünk

Balatonszabadi táborhelyünk

Gyülekezetünk 2020 nyarán döntött úgy, hogy szeretne egy saját táborhelyet vásárolni, ahol tarthatjuk nyári gyermektáborainkat, és kisebb létszámú lelkigyakorlatos alkalmainkat. A gazdasági nehézségek ellenére két év alatt 25 millió forint adomány gyűlt össze a célra. […]

Tartalom megosztása
Fiatal házasok hétvégéje

Fiatal házasok hétvégéje

2023. április utolsó hétvégéjét a fiatal házasok nagy részével egy kapcsolatépítő hétvégén tölthettük együtt. Gyülekezetünkben már több éve havi rendszeres, a párkapcsolat építésével foglalkozó találkozásokat szervezünk jegyesek és fiatal házasok számára annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott, […]

Tartalom megosztása
70 év

70 év

1953. Pünkösd. Akkor a középiskolában minden reggel a Szabad Nép – rádión beolvasott – vezércikke meghallgatásával kezdődött meg a tanítás. Hit, Jézus neve vagy gyülekezet említése szóba sem jöhetett. De odahaza diakónus édesapám minden este […]

Tartalom megosztása