imaóra

Imaáhítat 2020. április 5.

Könyörögjünk, hogy minden esetben felismerjük Meg­váltónk valódi szándékát! …ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Pál levele az efezusiakhoz 5:17


Imaáhítat 2020. március 29.

Buzdítás: Dicsőítsük Istent, mert szuverén Úr! Magasztaljuk őt, mert nem él vissza ilyetén hatalmával, hanem igazságos!  Magasztaljátok Istenünket, az URat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő! Zsoltárok 99:5.


Imaáhítat 2020. március 22.

Buzdítás: Kérjük Istent, hogy gyomláljon ki a lelkünkből mindent, ami csak meggátol minket a valódi alázatban!  Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény […]


Imaáhítat 2020. március 15.

Imatéma: Adjunk hálát a szabadság minden formájáért! Imádkozzunk, hogy a lelki szabadságot mindegyiknél többre értékeljük! Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8:36