Április 2. – „Békesség néktek!”

Április 2. – „Békesség néktek!”

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” (Jn 20:19)

A tanítványok hasonló helyzetben voltak akkor, mint mi most. Féltek, bezárkóztak. A feltámadott Jézus Krisztus felkereste, bátorította őket, sőt később feladatokkal bízta meg őket.

Békesség néktek! – mondta tanítványainak. A szorongatott helyzet még valóságos volt, a körülmények egyelőre nem javultak, de a krisztusi békesség valóságos nyugalmat hozott követőinek. Ez a békesség nem elsősorban háború, vagy harc hiányát jelenti, hanem a belső, lelkünkben megszülető örömnek, rendezettségnek, Istenre hangolódásnak a valóságát, megtapasztalását – minden élethelyzetben.

Erre a békességre úgy juthatunk el, ha tiszta a lelkiismeretünk, elfogadtuk Jézus Krisztus kereszten, nekünk is felajánlott bocsánatát, megbékültünk Istennel, rendeztük emberi kapcsolatainkat – amennyire rajtunk áll –, és feltételek nélkül, mindenestől az örökkévaló, mindenható Úrra bíztuk az életünket, szeretteinket, sorsunkat, jövőnket.

Imádkozzunk azért, hogy személyes találkozások hiánya ellenére erős és tartalmas maradjon egymással való közösségünk.

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása