Április 3. – Az élet teljessége

Április 3. – Az élet teljessége

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. (Jn 20:19-20)

A tanítványok szorongatott helyzetben, félelmek között is örömre derültek, amikor meglátták Jézus Krisztust. Még veszélyhelyzetben is csodálatos dolog találkozni azzal, akit szeretünk, aki mellett biztonságban érezzük magunkat.
A testi érzékelésünkön, élményeinken túl még nagyszerűbb kapcsolódás Istenhez az élő hit. Tamásnak azt mondta az Úr Jézus: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Jn 20:29)

Péter apostol személyesen találkozott Jézus Krisztussal, látta őt, sok időt töltöttek együtt. Azonban Péter életének olyan időszaka is volt, amikor a „látás nélküli” valóságot, boldogságot tapasztalta meg és ezt a csodálatos örömet látta a Krisztusban hívő embereken is: „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.” (1Pét 1:8-9)

Mi hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, szeretjük őt, örülünk neki – Isten jóindulatából eljutottunk az élet teljességére, ami még inkább kibontakozik akkor, amikor „minden szem meglátja őt!” (Jel 1:7)

„Növeld a hitünket!” (Lk 17:5)

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása