Április 8. – Krisztus békessége

Április 8. – Krisztus békessége

A Pártfogó pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. (Jn 14:26-27)

Az értelmes, egészséges, teljes élethez nem csak ismeretre, tudásra, információra van szükségünk, amit a Szent Lélek által ad nekünk az Örökkévaló. Szükségünk van nyugalomra, kiegyensúlyozottságra, békességre. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ő nem úgy ad nekünk békességet, mint az istentelen világ. Nem olyan az isteni békesség, mint az Isten nélküli. Az Úr Jézustól kapott békesség akkor is nyugalmat ad nekünk, amikor nem tudjuk, hogy mi következik, nem ismerjük a jövőt, a nehézségek időtartamát sem ismerjük és nem értjük az eseményeket, a valóságot.

Nemrég mondta el valaki, hogy amikor egy operációra vitték a műtőbe, akkor imádkozott és újra teljesen Istenre bízta az életét, családját. Teljes lelki nyugalommal érkezett a műtétre, mert békessége volt, tudta, hogy Isten kezében van az élete, a sorsa, az egészsége. Nem volt elkeseredve, nem félt.

A járvány idején Krisztus ajándékba adja nekünk a Szent Lélek által ezt a tökéletes békességet. Betölti lelkünket az ő bölcsességével, szeretetével, erejével, biztonságérzettel, nyugalommal, reménységgel.

Fogadjuk el ezt a nagyszerű ajándékot – Krisztus békességét.

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása