Április 7. – Figyeljünk a Szent Lélek hangjára

Április 7. – Figyeljünk a Szent Lélek hangjára

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Jn 14:26)

Az Úr Jézus mielőtt befejezte földi szolgálatát, bátorította a tanítványokat, így minket is, hogy nem hagy magunkra, nem hagy tudatlanságban. Szent Lelkét ígérte, aki által Istentől való ismeretet, tudást kapunk.

Istentől és Istenről való üzenet – az Ige – egyrészt minden létfontosságú információt tartalmaz. Olyan igazságokat, amelyek Isten személyéről, tetteiről, szándékáról, terveiről, szeretetéről szólnak. A Szent Lélek megtanít minket mindenre – ezt ígérte Jézus Krisztus. Minden, az élet és az örökélet szempontjából fontos információt, üzenetet megismerünk, megtanulunk. Az Ige, Isten kijelentése hitünk alapja.

A bátorítás másik üzenete, hogy mindennapi küzdelmeinkben, feladataink, szolgálatunk végzése közben és kritikus, válságos helyzetekben a Szent Lélek eszünkbe juttatja Jézus Krisztus üzeneteit – „A Szent Lélek által Krisztus beszéde lakik bennünk gazdagon…” (Kol 3:16):

  • legyünk, maradjunk tanítható követői az Úr Jézusnak!
  • figyeljünk a Szent Lélek hangjára, munkájára akkor is, ha sok zavaró tényező van körülöttünk és bennünk is!

Mit ígér Isten a Szent Lélek által?

  • tudást, ismeretet – Istenről, emberről, életről, örök életről
  • időszerű, krisztusi üzeneteket – amire éppen szükségünk van
  • az Igében rejlő bölcsességet és szellemi erőt – „Mert Isten igéje élő és ható…” (Zsid 4:12)

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása