Április 6. – A Szent Lélektől kapott értékek

Április 6. – A Szent Lélektől kapott értékek

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyetek Szentlelket!” (Jn 20:19-22)

II.

Az Úr Jézus ismer minket és érti küzdelmeinket, gyötrelmeinket. Ő maga „hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben…” (Zsid 4:15). Tudta, hogy minden tanítványnak segítségre, támaszra, gyámolítóra van szüksége szorongatott helyzetekben, küldetésben, szolgálatban. Ezért is ajándékozta meg tanítványait Szent Lélekkel – „Vegyetek Szent Lelket”!

Csodálatos értékeket kapunk a Szent Lélekkel való beteljesedés során

  • Isten jelenlétének bizonyosságát
  • minden értelmet meghaladó békességet
  • felülről való bölcsességet, az eligazodás képességét
  • kegyelmi ajándékokat
  • természetfeletti erőt
  • halált megvető bátorságot

„Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk.” (1Ján 4:13)

„… erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek … egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1:8)

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása