Április 10 – Mindig találunk okot a hálaadásra

Április 10 – Mindig találunk okot a hálaadásra

… mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thessz 5:18)

Lelkipásztori szolgálatom egyik legnagyobb, és leginkább meghatározó élménye egy közös imádkozás volt.

Éva néni férje, Sanyi bácsi, gyülekezetünk korábbi diakónusa néhány éve elhunyt, az Úrhoz költözött. Sanyi bácsi halála után egy-két nappal beszélgettem Éva nénivel a gyász és az egyedül maradás fájdalmáról. Miután elmondtuk egymásnak, ami a szívünkben volt, imádkoztunk. Éva néni imádságában az első mondat így hangzott: „Uram, csak megköszönni valóm van!”

Nagyon meglepődtem és megrendültem ennek a mondatnak a hallatán, soha nem fogom és nem akarom elfelejteni. Lenyűgözött az őszinte, hitből fakadó hálaadás. A fájdalom és gyötrelem pillanatában megfogalmazott köszönet, panasz és keserűség nélkül. A hála egyszerűen elnyomta a létező, nagy fájdalmat.

A mostani járvány, nehézségek idején nekünk is meghatározó üzenet: minden helyzetben legyünk hálásak. Mindig találunk okot a hálaadásra! Jézus Krisztus szenvedése, halála, feltámadása megnyitotta nekünk a szent és szeretetteljes Istenhez való kapcsolódás, az teljes szabadság lehetőségét! Legyünk hálásak ezért!

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása