Április 16. – Örüljetek, legyetek szelídek!

Április 16. – Örüljetek, legyetek szelídek!

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Fil 4:4-7)

Jézus Krisztus egyik tanításában mondta: „tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Mt 11:29)

Szorult helyzetben – járvány idején is – fejlett önuralomra van szükségünk, hogy szelídek tudjunk maradni családunkban, munkatársainkkal, értekezleteken, esetleges ellentét, vita hevében. Krisztus tanítványaiként tudjuk, hogy ha csak saját erőforrásokból akarunk meríteni, akkor a türelmesség, békességre törekvés, szelídség nem megy nekünk. Ezért kérjük Istentől, hogy ő uralkodjon rajtunk, ő táplálja, ellenőrizze érzelmeinket, megnyilvánulásainkat.

Megrendítő szembesülni elszabadult, vad és durva indulatokkal különböző fórumokon, például facebookos, vagy szóbeli „hozzászólás háborúban” – amely még sokszor keresztyének között is zajlik. Természetes, hogy vannak nézetkülönbségek egy közösségben, családban, társadalomban, de természetellenes, önpusztító és pusztító hatása van a rosszindulatú, féktelen, vérszomjas megnyilatkozásoknak. Tanuljuk meg Jézus Krisztustól a szelídséget, szelíd lelkiséget, akkor mi magunk is megnyugszunk és ez a békesség jó hatással lesz azokra az emberekre is, akikkel kapcsolatban vagyunk!

Sok mindent ajándékba kapunk Istentől – kegyelem, különböző ajándékok –, de a szelídséget tanulnunk kell! Isten munkálja bennünk az elszántságot és a kitartást ehhez a tanuláshoz!

Kübler János

Imádkozzunk az érettségire készülő diákokért. Ma hirdették ki, hogy 2020. május 4-16-ig írásbeli érettségi vizsgát tehetnek a továbbtanulásra készülő diákok.

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása