Április 18.– Felbecsülhetetlen ajándék

Április 18.– Felbecsülhetetlen ajándék

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4:6-7)

A hálás szív utat nyit az Isten békessége előtt. Mostanság sokan élnek félelmekkel, szorongásokkal, bizonytalan érzésekkel a szívükben. Isten arra hív minket, hogy vegyük észre, lássuk meg az ő ajándékait, támogatását és legyünk érte hálásak. Ő teremtett minket és ezért tudja, hogy nekünk hasznos, előnyös a hálás lelkület. Nem arról van szó, hogy Isten zsarnok lenne és ezért megkövetelné a hálálkodást, hanem sokkal inkább lelkünk egészsége, kiegyensúlyozottsága függ attól, hogy hálásak vagyunk e neki.

Hálaadásunkra válaszként az Úr – a Szent Lélek által – betölt minket természetfeletti békességgel, belső nyugalommal. Fogadjuk el és élvezzük ezt a felbecsülhetetlenül értékes ajándékot!

Kübler János

Könyörögjünk a szociális otthonokban lakó idős emberekért, akik közül sokan gyengék, betegesek, esetleg demenciában – gondolkozás, érzelmek képességek hanyatlása – szenvednek. Imádkozzunk, hogy Isten őrizze meg őket és erősítse hitüket ezekben a nehéz és számukra sokszor érthetetlen veszélyhelyzetben!

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása