Halleluja [video]

Szimfonikus Istentisztelet 2019 (10/11)
Musica Sonora Kamarazenekar és a Körúti Baptista Gyülekezetek Kórusa
Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet – 2019.11.17.

Zene: G.F. Händel (a Messiás c. oratóriumból)
Vezényel: Cser Miklós

„Halleluja!
Mert él az Úr, a szent örök Isten!
És Istené a föld; Az ember Istené és Krisztusé!

És országának nem lesz majd vége!
Ő az Úr! A nagy Király!
Halleluja!”

A Biblia szól egy olyan valóságról, ami most is létezik, de nem ismerjük, még ránk vár. Az egyetemes történelem utáni időről szól. Ez egy Krisztusban hívő ember számára ugyan úgy a valóság része, akárcsak a makro es mikrokozmosz, csak még nem érkezett el a megismerés és az átélés ideje. A Jelenések könyve arról ír, hogy a történelem végén Isten ítéletet tart a világ fölött, sőt egy új világot, új földet teremt, ahol Ő lesz az Úr örökké. Országa pedig el nem múló királyság.

Bach kortársa, Händel Krisztus születését, halálát, feltámadását és ennek következményét úgy a földi, mint a mennyei események alakulására, illetve az egyén sorsára a Messiás c. oratóriumban mutatja be. A teljes művet kizárólag Bibliai versekre írta. A méltán híres Halleluja kórus azt követően szólal meg, hogy Isten az általa alkotott teljes mindenségben egyszer, s mindenkorra leszámol a gonosszal. A Jelenések könyve részletesen tudósít ezekről az eseményekről:

És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: „Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!

Jelenések 19:6.

Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura.

Jelenések 19:16.

A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben: „A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké”.

Jelenések 11:15.
Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

[videó] Gyermekpercek (01.24.) – Kérjetek és adatik

Tartalom megosztása

Tartalom megosztása

[videó] Gyermekpercek (02.07.) – Építkezés

Tartalom megosztása

Tartalom megosztása

[videó] Gyermekpercek (01. 31.) – 133. zsoltár

Tartalom megosztása

Tartalom megosztása