Gyülekezeti élet

Imaáhítat 2020. szeptember 27.

Adjunk hálát gyülekezetünk idős, sokat megélt tagjaiért, élettapasztalatukért! Most már a király jár előttetek, én pedig megöregedtem és megőszültem, hiszen a fiaim is ott vannak már köztetek. Előttetek jártam ifjúságomtól fogva a mai napig. Sámuel […]


Imaáhítat 2020. szeptember 20.

Imádkozzunk, hogy a hálaadónapok őszinte hálaáldozatokra indítsák gyülekezeteinket, kihatva minden jelenlévőre! Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! A krónikák első könyve (16:8)


Imaáhítat 2020. szeptember 13.

Imádkozzunk, hogy hitelromboló hitviták helyett a ke­resz­tény­ség közös pontjait tudjuk közvetíteni a világ felé! Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. Pál második levele Timóteushoz (2:23)


„Vigyázzatok és imádkozzatok…” – Covid intézkedések a Wessiben

A napokban kialakult járványügyi helyzet és az erre vonatkozó kormányzati, és Egyházunk vezetői által írt javaslatok alapján elöljáróságunk a következő kérésekkel fordul gyülekezetünk felé: Kérjük, hogy aki nem érzi jól magát, ne látogassa alkalmainkat, nézze […]


Imaáhítat 2020. szeptember 6.

Imádkozzunk a vasárnapi iskolásokért és tanítóikért, hogy foglalkozásaik eredményes magvetésnek bizonyuljanak! Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal… Máté evangéliuma (13:3)


Táborhely – kérdőív

Gyülekezetünk a július 12-én tartott nyílt gyülekezeti tanácskozásán teljes támogatottsággal felhatalmazta az elöljáróságot, hogy egy táborozásra alkalmas ingatlan megvásárlását előkészítse és hogy felmérje a gyülekezet táborhely vásárlással kapcsolatos – a gyülekezeti tagoktól és külső támogatóktól […]


Imaáhítat 2020. augusztus 30.

Adjunk hálát az elmúlt nyár eseményeiért, áldásaiért, tanulságaiért! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. Pál első levele a korinthusiakhoz (15:58)