Hónap: 2020 november

Kübler János – Ézsaiás 9:2-7

Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Mert […]


Imaáhítat 2020. november 29.

Dicsőítsük Megváltónkat, mert a végtelen mennyből útra kelt a véges földi létbe – hozzánk! De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, […]


Márk csoport

A Márk csoport gyülekezetünk legrégebbi, évtizedek óta működő kisközössége. 1992-ben, házicsoportként indult, Márk evangéliumának tanulmányozásával. A bibliatanulmányozó csoport kéthetente keddenként tartja alkalmait Hetényi Attila nyugdíjas lelkipásztorunk irányításával és Kübler János lelkipásztorunk segítségével. A biblia egyes […]


Mi köze Ábelnek Bábelhez? – festményprédikáció

Látszólag banális, erőltetett szójáték a kérdés, de nagyon is adja magát, ha olyan dolgokról szeretnék beszélni, amelyek az emberiség hajnalán történtek és a mai napig meghatározzák életünket. Mi köze a világ első juhpásztorának egy csoport […]


Kübler János – Máté 21:33-46

„Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a […]


Jobb adni…

Az idei Karácsony valószínűleg más lesz, mint az eddigiek voltak. Szokásainkat, ajándékozási gyakorlatainkat is újra kell gondolnunk. Gyülekezetünknek már több éve kialakult gyakorlata, hogy az Út a Reményhez Alapítvány munkatársainak közreműködésével karácsony előtt névre szóló, […]


Imaáhítat 2020. november 22.

Imádkozzunk missziós lelkületért, hogy készek legyünk megismertetni az emberekkel Isten üdvözítő szándékát! Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az ÚR –, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és […]


Közösségeink

Egy hűséges barát, megértő társ, jó szomszéd, szerető testvér vagy rokon mindig nagy ajándék az életben. A nehéz napokban pedig mindezek felbecsülhetetlen kinccsé válnak. Lehet, hogy úgy érezzük, a mostani időszak életünk nehéz napjai közé […]


Házicsoportok

Gyülekezetünkben több évtizedes múltra tekint vissza a házicsoportok működése. Néhány kis közösség már elérte a „felnőttkort”, több évtizede működik, bár a találkozások rendszere, helyszíne és a résztvevők összetétele időközben megváltozott. Néhány csoport viszont csak egy-két […]


Bibliatanulmányozás kezdőknek

Heti gyakorisággal tartunk bibliatanulmányozást olyan érdeklődőknek, akik szeretnék megismerni a keresztyén hit, a Biblia alapelveit. Az alkalom formája kötetlen beszélgetés. Közben igyekszünk a mindennapi életünkre nézve megtalálni a Szentírás időszerű tanácsait, alapelveit, jövőképét. Kérjük az […]