Imaáhítat 2020. augusztus 23.

Imaáhítat 2020. augusztus 23.

Adjunk hálát az elmúlt nyár eseményeiért, áldásaiért, tanulságaiért!

Emlékezem az ÚR tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végiggondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon.

77. Zsoltár
Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Imaáhítat 2020. szeptember 27.

Imaáhítat 2020. szeptember 27.

Adjunk hálát gyülekezetünk idős, sokat megélt tagjaiért, élettapasztalatukért! Most már a király jár előttetek, én pedig megöregedtem és megőszültem, hiszen a fiaim is ott vannak már köztetek. Előttetek jártam ifjúságomtól fogva a mai napig. Sámuel […]

Tartalom megosztása
Imaáhítat 2020. szeptember 20.

Imaáhítat 2020. szeptember 20.

Imádkozzunk, hogy a hálaadónapok őszinte hálaáldozatokra indítsák gyülekezeteinket, kihatva minden jelenlévőre! Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! A krónikák első könyve (16:8) Tartalom megosztása

Tartalom megosztása
Imaáhítat 2020. szeptember 13.

Imaáhítat 2020. szeptember 13.

Imádkozzunk, hogy hitelromboló hitviták helyett a ke­resz­tény­ség közös pontjait tudjuk közvetíteni a világ felé! Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. Pál második levele Timóteushoz (2:23) Tartalom megosztása

Tartalom megosztása