Imaáhítat 2020. szeptember 13.

Imaáhítat 2020. szeptember 13.

Imádkozzunk, hogy hitelromboló hitviták helyett a ke­resz­tény­ség közös pontjait tudjuk közvetíteni a világ felé!

Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek.

Pál második levele Timóteushoz (2:23)

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Imaáhítat 2020. szeptember 27.

Imaáhítat 2020. szeptember 27.

Adjunk hálát gyülekezetünk idős, sokat megélt tagjaiért, élettapasztalatukért! Most már a király jár előttetek, én pedig megöregedtem és megőszültem, hiszen a fiaim is ott vannak már köztetek. Előttetek jártam ifjúságomtól fogva a mai napig. Sámuel […]

Tartalom megosztása
Imaáhítat 2020. szeptember 20.

Imaáhítat 2020. szeptember 20.

Imádkozzunk, hogy a hálaadónapok őszinte hálaáldozatokra indítsák gyülekezeteinket, kihatva minden jelenlévőre! Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! A krónikák első könyve (16:8) Tartalom megosztása

Tartalom megosztása
Imaáhítat 2020. szeptember 6.

Imaáhítat 2020. szeptember 6.

Imádkozzunk a vasárnapi iskolásokért és tanítóikért, hogy foglalkozásaik eredményes magvetésnek bizonyuljanak! Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal… Máté evangéliuma (13:3) Tartalom megosztása

Tartalom megosztása