Imaházunk megújul

Imaházunk megújul

Csodálattal olvasom Mózes második könyvében, hogy Isten mennyire precíz leírást adott arról, milyen gyönyörű legyen és igényes anyagokból készüljön az ő jelenlétét képviselő szent sátor a sivatag homoktengerében. Később pedig a jeruzsálemi templom lenyűgöző épülete volt méltó az Úr nagyságának és szépségének bemutatására. Jézus Krisztus keresztre feszítésekor azonban kettéhasadt a templom kárpitja, jelezve, hogy Isten az ő lakozásának székhelyét kihozta az átlagember elől elzárt szentek szentjéből és az általa teremtett és Jézus Krisztus által megváltott ember szívébe helyezte a Szentlélek által. De akkor mi is a templom az Újszövetségi ember számára? Az összegyülekezés helye. Az imádat helye. Imaház. A templom funkciója változott, Isten azonban nem – Ő a teremtett világ rendjének és a szépségének megalkotója. Ezért nem mellékes, hogy milyen az a hely, ahol Őt imádjuk.

Hálásak lehetünk, hogy elődeink megértették ezt és egy olyan épületet alkottak és hagytak ránk, amely ennek megfelel és ideális keretet ad a lényegnek, Isten tiszteletének és a közösség gyakorlásának. Hálásak lehetünk azért is, hogy az elmúlt három évtizedben folyamatosan megújulhatott épületünk. Most pedig, amikor az energiaárak az egekbe szöknek, Istenünk gondoskodott arról, hogy egy olyan pályázattal, amivel évek óta eredménytelenül pályáztunk, nyertünk 15 millió forintot, amely biztosítja a szükséges anyagiak nagy részét ahhoz, hogy gazdaságtalan és esztétikai értéküket is elvesztett nyílászáróinkat kicseréljük. Ennek a munkának a részleteiről szeretnénk a testvéreket tájékoztatni.

Nyilvánvaló, hogy gyülekezetünk hitélete szempontjából nem lesz átlagos az a megújulással együtt járó teher, hogy imaházunkat – ha csak egy hónapra is – de „be kell zárnunk” és legfontosabb alkalmainkat más helyiségeinkben kell megtartanunk. Ez nem lesz egyszerű, de adjunk hálát Istennek, hogy van számos termünk, és így mindvégig házon belül maradhatnak istentiszteleteink. Hiszünk az ilyen rendkívüli események közösséget kovácsoló erejében is, remélve, hogy épületünk megújulása hitéletünkre is jó hatással lesz.

Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imában a munkálatokat és a felújításban résztvevő testvéreinket! Isten segítségében bízva reméljük, hogy május végén már egy megújult imaházban dicsérhetjük Urunkat!

Herjeczki Kornél gyülekezetvezető

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Fiatal házasok hétvégéje

Fiatal házasok hétvégéje

2023. április utolsó hétvégéjét a fiatal házasok nagy részével egy kapcsolatépítő hétvégén tölthettük együtt. Gyülekezetünkben már több éve havi rendszeres, a párkapcsolat építésével foglalkozó találkozásokat szervezünk jegyesek és fiatal házasok számára annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott, […]

Tartalom megosztása
70 év

70 év

1953. Pünkösd. Akkor a középiskolában minden reggel a Szabad Nép – rádión beolvasott – vezércikke meghallgatásával kezdődött meg a tanítás. Hit, Jézus neve vagy gyülekezet említése szóba sem jöhetett. De odahaza diakónus édesapám minden este […]

Tartalom megosztása
Szimfonikus istentisztelet 2023 [galéria]

Szimfonikus istentisztelet 2023 [galéria]

Jubileumi, a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet megalakulásának ünnepi évét nyitó Szimfonikus istentiszteletünkről korábban már beszámoltunk. Ahogy a korábbi zenés áhítatoknál is, hamarosan érkeznek a videók. Addig is néhány képpel ismét felelevenítjük az alkalmat. Galéria Tartalom megosztása

Tartalom megosztása