Imádkozzunk Ukrajnáért! De hogyan?

Imádkozzunk Ukrajnáért! De hogyan?

Ukrajna orosz megtámadása miatt ma reggelre ellepték az internetet az “imádkozzunk Ukrajnáért” felhívások. Talán úgy tűnhet, hogy ez csak egyszerű fotelaktivizmus valódi felelősségvállalás nélkül. Pedig könnyen lehet, hogy az ima a legjobb dolog, amit tehetünk a jelenlegi helyzetben. De ha imádkozunk, miért imádkozzunk? Nyári Attila írása.

1) A vezetők szívéért. “Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” 1 Timótheus 2:1-2 Nagyon sok múlik azon, hogy a politikai vezetőket milyen gondolatok irányítják. Istennek pedig megvan az a képessége, hogy szíveket formáljon, persze az ember együttműködése is kell hozzá.

2) A gyászolókért, özvegyekért és árvákért, és minden lelki megsebzettért. A Bibliából nagyon világos, hogy Isten számára nagyon fontosak ezek az emberek. “Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” Zsoltárok 34:19 Imádkozzunk azokért, akik ebben a háborúban veszteségeket fognak megélni. Ebben az országban pontosan tudjuk, hogy politikai események milyen lenyomatot tudnak hagyni egy nemzet lelkén, a nemzet pedig egyénekből áll. Nem kétséges, hogy minden háborúnak van egy szellemi komponense is, az emberiség ellensége igyekszik megnyomorítani a lelkünket, hogy ha lehet, minél traumásabban, minél reménytelenebbül éljenek azok, akiket sérelem ért, és ha lehet, soha ne álljanak talpra, vagy keményedjenek meg. Azért imádkozom, hogy minél kevesebb trauma, gyász és lelki veszteség érje az embereket, különösen a gyerekeket.

3) Az ottani gyülekezetért. Minden krízishelyzet egy nagy lehetőség az evangélium számára, ugyanis a remény üzenete akkor világít legfényesebben, amikor a legnagyobb a reménytelenség. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek erősítse meg az ukrán gyülekezetet, felekezeti határoktól függetlenül, hogy erős bizonyságot tehessenek a “Békesség Fejedelméről”, és segítsenek a lelki és testi sérülések gyógyulásában.

4) Hogy jöjjön el Isten országa. Lehet, hogy túlságosan szkifinek tűnik, de a Biblia ír egy időszakról, amikor a háború a múltté lesz. Krisztus uralkodásáról ír: “Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket; nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.” Ézsaiás 2:4 Egy háború alkalmas arra, hogy ledöntsön emberi víziókat, uralmi törekvésekben való hitet, és helyette kiváltsa, hogy egyre többen kérjék Istent: jöjjön el a te országod.

+1) Imádkozzunk a Szentlélek által. Mielőtt imádkozunk, érdemes néhány percig csendben lenni, és kérni Istent, mutassa meg, hogy miért imádkozzunk. Így kerülhetjük el leginkább, hogy az egyik, vagy másik irányba elfogult média befolyásolja az imáinkat.


Nyári Attila – forrás: facebook, photo by Max Kukurudziak on Unsplash

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Pünkösd után

Pünkösd után

Még fülünkben csenghetnek a pünkösd igéi: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. (Lk 12:49) Így igaz, bárcsak lángolna már kihűlt szívünkben a Szentlélek megelevenítő, új életet teremtő, megszentelő […]

Tartalom megosztása
Megteheti

Megteheti

Ha megkérdeztem volna az embereket, hogy mit szeretnének, azt mondták volna, hogy gyorsabb lovakat – mondta Henry Ford, miután forradalmasította az autógyártást és értékesítést. Gyakran mi is így gondolkodunk. Céljainkat, cselekedeteinket nagy mértékben befolyásolják tapasztalataink, szokásaink […]

Tartalom megosztása
Jézus mennybemenetelének napja

Jézus mennybemenetelének napja

Kicsit elbújik a nagy ünnepek között a mai, ami idén változékony idő közepette érkezett el hozzánk. De az időjárástól eltekintve is sok bizonytalanság vesz minket körül. Elég, ha csak a szomszédban zajló háború híreire gondolunk. […]

Tartalom megosztása