Imádkozzunk Ukrajnáért! De hogyan?

Imádkozzunk Ukrajnáért! De hogyan?

Ukrajna orosz megtámadása miatt ma reggelre ellepték az internetet az “imádkozzunk Ukrajnáért” felhívások. Talán úgy tűnhet, hogy ez csak egyszerű fotelaktivizmus valódi felelősségvállalás nélkül. Pedig könnyen lehet, hogy az ima a legjobb dolog, amit tehetünk a jelenlegi helyzetben. De ha imádkozunk, miért imádkozzunk? Nyári Attila írása.

1) A vezetők szívéért. “Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” 1 Timótheus 2:1-2 Nagyon sok múlik azon, hogy a politikai vezetőket milyen gondolatok irányítják. Istennek pedig megvan az a képessége, hogy szíveket formáljon, persze az ember együttműködése is kell hozzá.

2) A gyászolókért, özvegyekért és árvákért, és minden lelki megsebzettért. A Bibliából nagyon világos, hogy Isten számára nagyon fontosak ezek az emberek. “Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” Zsoltárok 34:19 Imádkozzunk azokért, akik ebben a háborúban veszteségeket fognak megélni. Ebben az országban pontosan tudjuk, hogy politikai események milyen lenyomatot tudnak hagyni egy nemzet lelkén, a nemzet pedig egyénekből áll. Nem kétséges, hogy minden háborúnak van egy szellemi komponense is, az emberiség ellensége igyekszik megnyomorítani a lelkünket, hogy ha lehet, minél traumásabban, minél reménytelenebbül éljenek azok, akiket sérelem ért, és ha lehet, soha ne álljanak talpra, vagy keményedjenek meg. Azért imádkozom, hogy minél kevesebb trauma, gyász és lelki veszteség érje az embereket, különösen a gyerekeket.

3) Az ottani gyülekezetért. Minden krízishelyzet egy nagy lehetőség az evangélium számára, ugyanis a remény üzenete akkor világít legfényesebben, amikor a legnagyobb a reménytelenség. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek erősítse meg az ukrán gyülekezetet, felekezeti határoktól függetlenül, hogy erős bizonyságot tehessenek a “Békesség Fejedelméről”, és segítsenek a lelki és testi sérülések gyógyulásában.

4) Hogy jöjjön el Isten országa. Lehet, hogy túlságosan szkifinek tűnik, de a Biblia ír egy időszakról, amikor a háború a múltté lesz. Krisztus uralkodásáról ír: “Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket; nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.” Ézsaiás 2:4 Egy háború alkalmas arra, hogy ledöntsön emberi víziókat, uralmi törekvésekben való hitet, és helyette kiváltsa, hogy egyre többen kérjék Istent: jöjjön el a te országod.

+1) Imádkozzunk a Szentlélek által. Mielőtt imádkozunk, érdemes néhány percig csendben lenni, és kérni Istent, mutassa meg, hogy miért imádkozzunk. Így kerülhetjük el leginkább, hogy az egyik, vagy másik irányba elfogult média befolyásolja az imáinkat.


Nyári Attila – forrás: facebook, photo by Max Kukurudziak on Unsplash

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Növekedés

Növekedés

Újévkor sokan újévi fogadalmakat teszünk – ez a szokás. De szokás az is, hogy ezeket az újévi fogadalmakat azután nem tartjuk meg. Sőt, egy év elteltével gyakran már arról is elfeledkezünk, hogy mit is fogadtunk […]

Tartalom megosztása
A Gyülekezeti hétvége és a háború

A Gyülekezeti hétvége és a háború

Szabad-e jó lelkiismerettel élvezni a gyülekezeti hétvége örömeit, áldását – amire készülünk október közepén –, miközben tudjuk, hogy nem is olyan messze tőlünk, a frontvonalon olyan fiatalemberek lőnek egymásra és halnak meg egymás kezétől, akik, […]

Tartalom megosztása
Pünkösd

Pünkösd

Minden évben nagy örömmel adunk hálát Pünkösdkor is a Szent Lélek ajándékáért. Isten szívesen és örömmel ajándékozza meg gyermekeit saját lelkével, természetével. Ő teremtett minket, ezért jól tudja, hogy egyedül, önmagunkban képtelenek lennénk a tiszta, […]

Tartalom megosztása