Március 17. – „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”

Március 17. – „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”

„A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt.
A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva.
Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak.
De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14:24-27)

A tanítványok nem tudtak tájékozódni, nem tudtak előre haladni a vihar miatt, bizonytalanok voltak és megijedtek. Jézus Krisztus odament hozzájuk, mellettük volt akkor is, amikor nem ismerték fel. Megrendítő, hogy milyen sok hasonlóság van a tanítványok akkori helyzete, küzdelmei és a mi mostani körülményeink között. Nem tudjuk, hogy merre haladunk, bizonytalanok vagyunk, megijedtünk – ezek teljesen természetes emberi reakciók. Ilyen szorult helyzetben nem biztos, hogy mindig felismerjük Jézus Krisztus jelenlétét. Bátran higgyük el, hogy Jézus Krisztus betartja a tanítványoknak tett ígéretét is: „…veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:20)

Egy csodálatos történet is mutatja, hogy Isten valósággal jelen van a benne hívők életében, életterében akkor is, amikor fenyegetettségben, halálos veszélyben vannak. Dániel próféta könyvében Sadrak, Mésak és Abédnegó nem voltak hajlandóak parancsra bálványt imádni, ezért halálos ítéletet róttak ki rájuk. A büntetést azonban Isten felülírta, kiszabadította őket a haláltól! Isten ott volt velük a bajban is!

„Nebukadneccar király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől: Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, ó, király! Ő azonban így szólt: Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten.” (Dán 3:24-25)

Egyszer egy mélyen hívő, de súlyos beteg kislánytól kérdezték: Ugye érzed, hogy Jézus melletted van? Nem érzem, de tudom! – válaszolta.

Nagyszerű dolog érezni Isten jelenlétét, a Szent Lélek örömét , de Isten akkor is jelen van, amikor kétségbeejtő helyzetbe kerülünk és hullámzó érzelmeink vannak!

Jézus Krisztus most is jelen van a Szent Lélek által és ezt üzeni: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása