Április 4. – Jézus Krisztus ma is megmutatja magát

Április 4. – Jézus Krisztus ma is megmutatja magát

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jn 20:19-20

A kétségbeesett tanítványoknak az Úr Jézus megmutatta saját sebeit. Ezzel egyrészt jelezte nekik, biztosította őket arról, hogy valóban ő a Krisztus, akit ismernek és szeretnek. Másrészt ez a látvány, élmény beleégett az apostolok lelkébe, ezután soha nem felejtették el Jézus Krisztus értük vállalt szenvedését. Emellett hatalmas bátorítás volt nekik, hogy az Úr Jézus a halálos sebek ellenére él, legyőzte a halált!

A következő héten az Úr Jézus szenvedéstörténetére, halálára, feltámadására emlékezünk. Végig követhetjük, „nézhetjük” a Megváltó földi sorsát, útját a dicsőséges ünnepléstől (Virágvasárnap) az elfogatáson, szenvedésen, halálon át az üres sír csodálatos valóságáig.

A feltámadott Úr Jézus Krisztus ma is megmutatja, láthatóvá, érzékelhetővé teszi magát, hogy megismerjük őt és megbonthatatlan közösségbe kerüljünk vele. Megjelenik az Igében, a teremtett világban, a tanítványok szeretetközösségében.

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.” (Zsid 12:2-3)

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása