Ha az a bomba felrobban… – képes melléklet

Ha az a bomba felrobban… – képes melléklet

Sokan hallgatták meg a Wessi történetek címmel indult podcast-sorozatunk első részét, amelyben Mikes Balázs elöljárónkkal beszélgetett Mottl-Buonsante Ágnes. A téma, februári-márciusi, az építkezést középpontba helyező igehirdetés sorozatunkhoz kapcsolódva az építkezés volt, szeretett épületünkkel, a Kárpát-medence első baptista imaházával a főszerepben. Most ennek a beszélgetésnek az illusztrálására kínálunk egy képes mellékletet, régebbi és újabb képekkel, melyek közül néhányat eddig még máshol nem tettünk közzé.

Az imaház egy korabeli képeslapon, német feliratokkal (KAPELLE DER BAPTISTEN GEMEINDE, azaz A BAPTISTA KÖZÖSSÉG KÁPOLNÁJA). Az elbeszélések szerint rejtezik valahol a házban egy alapkő, melynek időkapszulájában az alapító, Meyer Henrik leszögezi, hogy a megépült imaházban csak német nyelvű istentiszteleteket lehet tartani. Ez így is történt, 1945-ig. Az időkapszula a felújítások során nem került elő.
Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) lelkipásztor prédikál a londoni Metropolitan Tabernacle templomban, amit Meyer Henrik imaházunk előképének tekintett. Spurgeon temploma 1898-ban, egy tűzvészben megsemmisült. Az újra felépített templom 1940 májusában egy német bombatalálattól ismét porig égett. Ám a bejárati rész és az eredeti alapok mindkét alkalommal sértetlenek maradtak – ezekre épült fel az új, modern templom 1957-re.
Az imaház belseje a megnyitás utáni időszakban. Középpontban az apszis, ami hangerősítőként olyan jó szolgálatot tett, hogy az utcára is kihallatszó prédikáció még egy nagy írót is megihletett. Krúdy Gyula Nagy kópé (1921) című regényében ezt olvashatjuk: „… meglátjuk szombat este a baptistákat a Wesselényi utcai imaházukban, és a félhomályban megremeg a lelkünk a pap istenes szavaitól”.
Gyermekekről, valószínűleg vasárnapi iskolásokról 1918 körül készült felvétel üvegnegatívjának mai állapotáról készült másolat. A felvétel és a rajta szereplő generáció egyaránt megszenvedte a következő évtizedeket. A II. világháború végére a fiatalok szinte eltűntek az – egyébként is nagyon megfogyatkozott – gyülekezetből.
Bemerítési Istentisztelet 2018-ban. A karzat a nagyszámú fiatalságé.
Az épület már a kezdetektől sem csak szakrális térként szolgált, a hétköznapokban is a közösség rendelkezésére állt. Képünkön az itt működött baptista nyomda és annak 1918-as személyzete látható.
A felújítás során – az egykori funkcióhoz híven – ismét közösséget szolgáló tér épült az egykori nyomda helyén.
„Ha az a bomba felrobban…” – a kárfelméréshez készült rajz a bombatalálatról. Az épület egyébként egy másik robbanószerkezet is rejtett sokáig. A háború után harminc évvel a nagy bomba kisebb, de még működőképes párjára akkori gondnokunk véletlenül lelt rá a nagyterem fölötti padlás födémjében.
Az épület a rendszerváltást követő években. Az imaházat már újravakolták, de a Hársfa utcai homlokzat még romokban.
 Az épület felújításához készült metszetrajz. Szilágyi Szabolcs (SZEG Építészműhely) munkája.
 2004-re az egész külső homlokzat megújult.
 Az udvari homlokzat felújítás előtt. Mire visszakapta a gyülekezet a megkopott külső falak hasonló minőségű belső tereket rejtettek.
 Szilágyi Szabolcs (SZEG Építészműhely) látványterve az udvar befedésére.
Közösségi kávézás istentisztelet után a megújult, befedett belső udvaron
Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Fiatal házasok hétvégéje

Fiatal házasok hétvégéje

2023. április utolsó hétvégéjét a fiatal házasok nagy részével egy kapcsolatépítő hétvégén tölthettük együtt. Gyülekezetünkben már több éve havi rendszeres, a párkapcsolat építésével foglalkozó találkozásokat szervezünk jegyesek és fiatal házasok számára annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott, […]

Tartalom megosztása
70 év

70 év

1953. Pünkösd. Akkor a középiskolában minden reggel a Szabad Nép – rádión beolvasott – vezércikke meghallgatásával kezdődött meg a tanítás. Hit, Jézus neve vagy gyülekezet említése szóba sem jöhetett. De odahaza diakónus édesapám minden este […]

Tartalom megosztása
Szimfonikus istentisztelet 2023 [galéria]

Szimfonikus istentisztelet 2023 [galéria]

Jubileumi, a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet megalakulásának ünnepi évét nyitó Szimfonikus istentiszteletünkről korábban már beszámoltunk. Ahogy a korábbi zenés áhítatoknál is, hamarosan érkeznek a videók. Addig is néhány képpel ismét felelevenítjük az alkalmat. Galéria Tartalom megosztása

Tartalom megosztása