Ha az a bomba felrobban… – képes melléklet

Ha az a bomba felrobban… – képes melléklet

Sokan hallgatták meg a Wessi történetek címmel indult podcast-sorozatunk első részét, amelyben Mikes Balázs elöljárónkkal beszélgetett Mottl-Buonsante Ágnes. A téma, februári-márciusi, az építkezést középpontba helyező igehirdetés sorozatunkhoz kapcsolódva az építkezés volt, szeretett épületünkkel, a Kárpát-medence első baptista imaházával a főszerepben. Most ennek a beszélgetésnek az illusztrálására kínálunk egy képes mellékletet, régebbi és újabb képekkel, melyek közül néhányat eddig még máshol nem tettünk közzé.

Az imaház egy korabeli képeslapon, német feliratokkal (KAPELLE DER BAPTISTEN GEMEINDE, azaz A BAPTISTA KÖZÖSSÉG KÁPOLNÁJA). Az elbeszélések szerint rejtezik valahol a házban egy alapkő, melynek időkapszulájában az alapító, Meyer Henrik leszögezi, hogy a megépült imaházban csak német nyelvű istentiszteleteket lehet tartani. Ez így is történt, 1945-ig. Az időkapszula a felújítások során nem került elő.
Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) lelkipásztor prédikál a londoni Metropolitan Tabernacle templomban, amit Meyer Henrik imaházunk előképének tekintett. Spurgeon temploma 1898-ban, egy tűzvészben megsemmisült. Az újra felépített templom 1940 májusában egy német bombatalálattól ismét porig égett. Ám a bejárati rész és az eredeti alapok mindkét alkalommal sértetlenek maradtak – ezekre épült fel az új, modern templom 1957-re.
Az imaház belseje a megnyitás utáni időszakban. Középpontban az apszis, ami hangerősítőként olyan jó szolgálatot tett, hogy az utcára is kihallatszó prédikáció még egy nagy írót is megihletett. Krúdy Gyula Nagy kópé (1921) című regényében ezt olvashatjuk: „… meglátjuk szombat este a baptistákat a Wesselényi utcai imaházukban, és a félhomályban megremeg a lelkünk a pap istenes szavaitól”.
Gyermekekről, valószínűleg vasárnapi iskolásokról 1918 körül készült felvétel üvegnegatívjának mai állapotáról készült másolat. A felvétel és a rajta szereplő generáció egyaránt megszenvedte a következő évtizedeket. A II. világháború végére a fiatalok szinte eltűntek az – egyébként is nagyon megfogyatkozott – gyülekezetből.
Bemerítési Istentisztelet 2018-ban. A karzat a nagyszámú fiatalságé.
Az épület már a kezdetektől sem csak szakrális térként szolgált, a hétköznapokban is a közösség rendelkezésére állt. Képünkön az itt működött baptista nyomda és annak 1918-as személyzete látható.
A felújítás során – az egykori funkcióhoz híven – ismét közösséget szolgáló tér épült az egykori nyomda helyén.
„Ha az a bomba felrobban…” – a kárfelméréshez készült rajz a bombatalálatról. Az épület egyébként egy másik robbanószerkezet is rejtett sokáig. A háború után harminc évvel a nagy bomba kisebb, de még működőképes párjára akkori gondnokunk véletlenül lelt rá a nagyterem fölötti padlás födémjében.
Az épület a rendszerváltást követő években. Az imaházat már újravakolták, de a Hársfa utcai homlokzat még romokban.
 Az épület felújításához készült metszetrajz. Szilágyi Szabolcs (SZEG Építészműhely) munkája.
 2004-re az egész külső homlokzat megújult.
 Az udvari homlokzat felújítás előtt. Mire visszakapta a gyülekezet a megkopott külső falak hasonló minőségű belső tereket rejtettek.
 Szilágyi Szabolcs (SZEG Építészműhely) látványterve az udvar befedésére.
Közösségi kávézás istentisztelet után a megújult, befedett belső udvaron
Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Misszióink 2022–2023

Misszióink 2022–2023

Gyülekezeti missziós körkép az előttünk álló 12 hónapban. A március 6-ai dátum talán nem jelent sokat gyülekezetünk mai tagjainak, de elődeink ezt a napot évtizedeken keresztül hálaadónapként ünnepelték, emlékezve arra, hogy 1873-ban ezen a napon […]

Tartalom megosztása
Gyermek közösségi nap

Gyermek közösségi nap

Hétvégén közös programra vártuk a gyerekeket, amit – az időjárási viszonyok miatt – az imaházban szerveztünk meg. Célunk az volt, hogy jobban megismerjék egymást, közösen alkossanak, együtt, csapatban dolgozzanak. Talán legnagyobb sikere a reggeli közös […]

Tartalom megosztása
Gyermektábor

Gyermektábor

Július 4-én Őrbottyánban megkezdődött gyülekezetünk gyermektábora. 46 gyermek vesz részt a programon, közöttük 16 ukrán és 7 Kárpátaljáról érkező magyar kisdiák. A tanítókat új kihívások elé állítja az a tény, hogy az ukrán gyerekek nagy […]

Tartalom megosztása