Bátorító blog

Április 12. – Nagyheti gondolatok a karanténban

Kedves Testvérek! A bátorítások között alkalmanként olyan leveleket is megosztunk, amelyeket gyülekezetünk tagjai írtak. Ezzel is szeretnék elősegíteni a kapcsolattartást. Erőt meríthetünk abból, hogy ki-ki hogyan éli meg ezt a helyzetet, amelybe kerültünk, és tanulhatunk […]


Ki vállalná a halált?

…a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen…(Ézsaiás próféta könyve 53:4,5) Nagyszombati gondolatok… Most a héten, a koronavírus fertőzések kapcsán Jézus Krisztus élete és a nagyheti események új fénybe […]


Április 10 – Mindig találunk okot a hálaadásra

… mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thessz 5:18) Lelkipásztori szolgálatom egyik legnagyobb, és leginkább meghatározó élménye egy közös imádkozás volt. Éva néni férje, Sanyi bácsi, gyülekezetünk […]


Április 9. – Irányítsuk a lényegesre figyelmünket

A bibliai ünnepek Isten személyére, szeretetére, tetteire irányítják a figyelmünket, de Krisztus földi élete után évszázadokkal-ezredekkel sokan már a keresztyénnek mondott országokban sem tudják, hogy mit, illetve kit ünneplünk húsvétkor. Akik meg tudják-tudjuk, mi is, […]


Április 8. – Krisztus békessége

A Pártfogó pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; […]


Április 7. – Figyeljünk a Szent Lélek hangjára

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Jn 14:26) Az Úr Jézus mielőtt befejezte földi szolgálatát, […]


Április 6. – A Szent Lélektől kapott értékek

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” És miután ezt […]


Április 5. – Küldetésben vagyunk

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” És miután ezt […]


Április 4. – Jézus Krisztus ma is megmutatja magát

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt […]


Április 3. – Az élet teljessége

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt […]