Március 28. – Kérjünk bölcsességet Istentől

Március 28. – Kérjünk bölcsességet Istentől

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja (Jak 1:2-5)

III.

Hogyan tudnánk örülni akkor, amikor veszélyben vagyunk, amikor korlátok között kell élnünk, nem csinálhatjuk azt, amit szeretnénk, amikor nem mehetünk, nem utazhatunk oda, ahova akarunk? Egyáltalán, hogyan lehet felszólításra, parancsra örülni? Jakab apostol azt írja, hogy ehhez megtisztult, helyreállított értelem, értékrend szükséges. Kérjünk bölcsességet Istentől – az eligazodás, a lényeglátás képességét!

Jézus Krisztus mondta: „ …annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben!” (Lk 10:20)

Örüljünk családtagjainknak, keresztyén testvéreinknek, a barátainknak! Örüljünk a gondviselésnek, a mindennapi kenyérnek és a szellemi tápláléknak – Isten üzenetének! Örüljünk annak, hogy Isten formálja lelkünket, jellemünket a megpróbáltatások által is!

Hitünknek fontos alapja, hogy Jézus Krisztus soha nem mondott, nem kért olyat, ami értelmetlen lenne, vagy lehetetlen lenne megvalósítani

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása