Március 27. – Az Ő kezében van az életünk

Március 27. – Az Ő kezében van az életünk

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja (Jak 1:2-5)

II.

A megpróbáltatás, a nyomorúság, a veszély önmagában hordozza a hitetlenség, hitetlenkedés kísértését is: „Hol van Isten?” Sokszor gúnyolódva kérdezték ezt a tanítványi közösségtől. Környezetünkben élő emberektől manapság is érkezik csúfolódás.E mellett a hívő emberek lelkében is születhetnek ilyen gondolatok, küzdelmek: Isten mikor ad szabadulást, meddig engedi a nyomorúságot? Szorongatott helyzetekben, gyászban, munkanélküliségben, betegséggel küszködve, anyagi problémák idején, kapcsolati válságban mindenkit érintenek ezek a kísértések.

Ezekre a kínzó kérdésekre, érzésekre az a válasza Isten Igéjének, hogy az Ő kezében van az életünk, a sorsunk. Bár nem látjuk pontosan előre az eseményeket, folyamatokat, nem tudjuk kiszámítani, hogy mit hoz a jövő, de Isten mélyebb megismerése, a szellemi fejlődés, növekedés lehetősége benne van ebben a bajban is. Ismerjük meg, elevenítsük fel Isten ígéreteit, fogadjuk el és azonosuljunk velük!

„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1Kor 10:13)

Kedves Testvéreim! Kérlek titeket, hogy folytassuk az imádkozást az egészségügyben, a kereskedelemben, áruszállításban dolgozókért és mindazokért, akik közvetlen veszélyben vannak a járvány miatt.

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása