Március 30. – A várható nehézségekről őszintén…

Március 30. – A várható nehézségekről őszintén…

Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2:10)

Mi lehet abban biztató, hogy a várható nehézségekről őszintén szól Isten üzenete?

Nekünk, Krisztus tanítványainak segítséget jelent a kiszámíthatóság, az igazsággal való szembenézés. Isten soha nem csap be minket! Nem mézesmadzagmódszerekkel akar magához kötni. Nem csak sikerekről, dicsőségről, győzelmekről, csodákról szólnak prófétai üzenetek, hanem küzdelmekről, fájdalmakról, veszteségekről is!

Az apostolok is csodálkozhattak, amikor Jézus Krisztus mondta nekik: „…a világon nyomorúságotok van …” – ugyanakkor a bátorítást is hirdette nekik: „de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn 16:33)

Bátorítás a szenvedő egyháznak:

  • Ne félj a megpróbáltatás idején!
  • Bízz Istenben, mert kezében van az egész emberiség, benne egyenként mi magunk is, és ő határozza meg a nyomorúság végét – nem vég nélküli az emberi szenvedés, bizonytalanság.
  • Légy hűséges az Úr Jézus Krisztushoz – igazi és teljes életed lesz!

Sokszor eszembe jut nagyapám, aki a második világháború végén szovjet fogságba került. Beteg lett, nagyon legyengült. Fogolytársai sokszor gúnyolták hite miatt: „Itt fogsz megdögleni egyedül, a családodtól távol, nincs értelme a hitednek!” Nagyapa azt válaszolta: „Akármi fog történni, én akkor is hiszek, bízom Istenben!” Isten ajándéka volt, hogy végül is hazajött a fogságból, a háború után még 35 évet kapott itt a földön az Úrtól, amit hitben, békességben töltött el családja körében.

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása