Március 31. – Jézus Krisztus minket is bátorít

Március 31. –  Jézus Krisztus minket is bátorít

Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. (Jel 3:8,10)

Napjainkban sokszor érezzük, hogy nem vagyunk elég erősek. Bizonyos szempontból védtelenek, kiszolgáltatottak és bizonytalanok vagyunk. Ugyanakkor tudjuk, hogy Isten mindenható úr és szeretetteljes, mi pedig az ő gyermekei vagyunk.

A filadelfiai gyülekezet gyenge volt. Bár ennek a gyengeségnek nem tudjuk pontosan az értelmét, de jelenthet kis létszámot, szegénységet, képességek, lehetőségek hiányát. A korinthusiaknak írja Pál apostol: „Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket:” (1Kor 1:26-27)

Számtalan példa van arra, hogy Isten a gyengéket, a kicsiket, a szegényeket is figyelte és nagyra értékelte, bátorította és sokszor őket bízta meg azzal, hogy céljait megvalósítsák:

Gedeon ezt mondta neki: „Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában.” (Bír 6:15)

Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.” (Mk 12:43-44)

Az Úr Jézus megüzente a nyomorúságban, fenyegetettségben élő, gyenge filadelfiai gyülekezetnek, hogy figyeli és elismeri hűségüket, a kitartásukat, engedelmességüket. Ezzel együtt bátorítja a hívőket, hogy ő vigyáz rájuk, megtartja és támogatja őket, nem engedi, hogy elbukjanak, elvesszenek.

Jézus Krisztus minket is bátorít: megőrizlek és megtartalak titeket!

„Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.” (Jn 10:28)

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása