Április 1. – Jézus Krisztus keres minket

Április 1. –  Jézus Krisztus keres minket

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. (Jel 3:20-21)

Jézus Krisztus keres minket, kapcsolódni akar hozzánk!

Először is helyre akar állítani minket. Az Úr ezt mondta Zákeusnak: „…ma a te házadban kell megszállnom.” (Lk 19:5) Ennek a találkozásnak, beszélgetésnek az lett az eredménye, hogy Zákeus egy nagy élet-, sőt örökélet rendeződést élt át. Jézus Krisztus helyreállította, újjáteremtette őt a beszélgetés során, megváltoztatta az életét. A korábban tisztességtelen, gaz emberből igaz ember lett a Szent Lélek által.

Másodszor: az Úr Jézus velünk akar lenni, időt akar tölteni velünk. Már teremtettségünkben is benne van az az igazság, hogy az Úr tökéletes szeretetétől késztetve alkotott minket – Isten velünk akar lenni. Az evangélium szerint Jézus Krisztusnak fontos volt, hogy tanítványaival együtt legyen: „Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét,” (Mk 3:14). Erre a közösségre vágyott az Úr Jézus az utolsó vacsora előtt: „Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát.” (Lk 22:15) Ez a közösség teljesedik ki az örökkévalóságban: „… mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában.” (Mt 26:29)

Mit tegyünk?

  • Fogadjuk be, „engedjük be” Jézus Krisztust, a Megváltót az életünkbe, szívünkbe!
  • Töltsünk vele minőségi időt – Ő is ezt szeretné!
  • Figyeljünk és hallgassunk rá, mert egész életünket, jövőnket meghatározza Jézus Krisztussal való kapcsolatunk, jelenlétében meghozott döntéseink.
  • Bízzunk Jézus Krisztusban, hogy van lehetősége és hatalma megőrizni minket és elvezetni az örökélet teljességére.

Szeretettel gondolok rátok!

Kübler János

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása