Teljes szívből

Teljes szívből

Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké.

86. zsoltár

Teljes szívből. 

Ma, virágvasárnapon különösen megszólított, hogyan fejezi ki a zsoltáríró az óhaját. Emlékezhetünk arra, milyen sokan ünnepelték Jézust, mikor bevonult Jeruzsálembe. Azután közülük voltak, akik néhány nap múlva megváltoztatták a véleményüket. És bár az emberi természet nem változik, évezredek óta ugyanolyanok vagyunk, bármennyire is sokat változott a világ körülöttünk, azért mégis, a mai kornak egy külön kihívása, hogy olyan sok mindent csak félszívvel vagy akár negyed szívvel csinálunk.

Teljes szívből. 

Nem azt jelenti ez, hogy ha van egy szelet az időmből, ami Istené, akkor adjak kétszer vagy többször annyit – mint egy születésnapi tortából. Az egész torta Istené. Azt jelenti, hogy teljes szívemből keresem az Ő vezetését, hogy hogyan éljek, teljes szívemből vállalom a bűneimet, teljes szívemből örülök a bűnbocsánatnak, és teljes szívemből tudok azonosulni és rá hangolódni.

Herjeczki Kornél

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Pihenés? Nyugalom?

Pihenés? Nyugalom?

Már a Biblia első lapjain, a teremtéstörténetben is olvashatunk a pihenés időszerűségéről. Teremtő Istenünk hat nap alkotó munka után megpihent, megáldotta és megszentelte a hetediket. Időnként talán úgy gondoljuk, hogy az ő munkája esetében ez […]

Tartalom megosztása
„…kegyelmed, URam, megtámasztott engem”

„…kegyelmed, URam, megtámasztott engem”

A 94. zsoltár 17-19 versei sokat jelentenek nekem, és úgy gondolom, mindenkinek bátorító igék lehetnek. Kétféle fordításban is olvasva, mert a különböző szóhasználat számomra gazdagítja, árnyalja az üzenetet: Ha az ÚR nem lett volna segítségemre, […]

Tartalom megosztása
A pünkösdi csoda

A pünkösdi csoda

…amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. (János 16:13) Az örökkévaló Isten emberek iránti […]

Tartalom megosztása