Megteheti

Megteheti

Ha megkérdeztem volna az embereket, hogy mit szeretnének, azt mondták volna, hogy gyorsabb lovakat – mondta Henry Ford, miután forradalmasította az autógyártást és értékesítést.

Gyakran mi is így gondolkodunk. Céljainkat, cselekedeteinket nagy mértékben befolyásolják tapasztalataink, szokásaink és a minket körülvevő világ. Isten gyermekeként, a bibliát olvasva azt is tudjuk, hogy Isten mindenható. Elvi szinten ebben a legtöbb esetben nem is kételkedünk. Mégis ritkán merünk nagy dolgokat kérni Istentől. Talán a belénk nevelt szerénység, a nagyra vágyás negatív megítélése okozza ezt.

Egy régebbi történet szerint egy szegény kis faluban árvíz volt, az áradat elsodort jó néhány házikót is, berendezéseivel együtt. Az újságírók ellepték a települést, fotózták a tragédia színhelyét. Az újságok címlapján egy síró kislány fotója jelent meg, aki az árvíz következtében elveszett babája miatt zokogott. A jó szándékú emberek rögtön segítségére siettek, néhány nap múlva több száz babát kapott ez a kislány.

Ha a mesebeli három kívánság meghatározására gondolunk, az is nagy felelősség. Azt viszont sokszor nem érezzük ekkora súlyúnak, hogy mit kérünk imádságunkban. 
Vannak olyan dolgok, amelyeknek kérése mindig helyén való: megtérések, Isten szavának terjedése, a gonosz hatalmának korlátozása, bölcsesség – ha úgy látjuk, nincs elég.

Mekkora kegyelem, hogy Krisztus, aki kereszthalálával örök életet szerzett nekünk, ott ül az Atya Isten trónján és esedezik értünk, akik még kéréseinket sem tudjuk sok esetben jól megfogalmazni.

Sőt, cselekvését nem korlátozzák kéréseink. Ő az, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. (Ef 3:20)

Urunk, cselekedj velük irgalmasan! Ámen.

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Pünkösd után

Pünkösd után

Még fülünkben csenghetnek a pünkösd igéi: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. (Lk 12:49) Így igaz, bárcsak lángolna már kihűlt szívünkben a Szentlélek megelevenítő, új életet teremtő, megszentelő […]

Tartalom megosztása
Jézus mennybemenetelének napja

Jézus mennybemenetelének napja

Kicsit elbújik a nagy ünnepek között a mai, ami idén változékony idő közepette érkezett el hozzánk. De az időjárástól eltekintve is sok bizonytalanság vesz minket körül. Elég, ha csak a szomszédban zajló háború híreire gondolunk. […]

Tartalom megosztása
70 év

70 év

1953. Pünkösd. Akkor a középiskolában minden reggel a Szabad Nép – rádión beolvasott – vezércikke meghallgatásával kezdődött meg a tanítás. Hit, Jézus neve vagy gyülekezet említése szóba sem jöhetett. De odahaza diakónus édesapám minden este […]

Tartalom megosztása