Március 24. – Biztos és erős horgony

Március 24. – Biztos és erős horgony

Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni… nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2:10)
Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. (Jak 1:12)

Kedves Testvéreim!

Sokszor halljuk, hogy láthatatlan ellenséggel van harcunk! Mert a koronavírus nem látszik szabad szemmel. És az a korona sem, amiről ma szeretnék írni. De mindkettő egyformán valóságos!

Óriási erő van abban, hogy Isten Igéjébe kapaszkodhatunk, és tudhatjuk, hogy nem a vakvilágba száguld az élet velünk, hanem egy tervezett cél felé. Isten látta az ember önpusztító hatalomvágyát, de nem mondott le rólunk, és két felvonásban újjáteremti ezt a világot. Jézus töviskoronája meghozta bűneink bocsánatát és az örökéletet azoknak, akik ezt az ajándékot elfogadják tőle. De itt még nincs vége… Akik újjászülettünk is, el kell szenvednünk, hogy testünk megváltása még várat magára. Valamiért Isten úgy látta jónak, hogy a világ teljes újjáteremtése és Jézus Krisztus megváltó műve között minimum két évezred elteljen (bár az első keresztények úgy gondolták, hogy e két esemény nagyon közel lesz egymáshoz). Ezeknek a történelmi léptékeknek az ismerete azért fontos, mert segíthet a mi személyes szintünkön abban, hogy reménységgel tekintsünk a jövő felé! Az Élet koronájának elnyerésekor léphetünk be egy olyan valóságba, amit jelenleg szemünk nem lát, de ettől még ugyanolyan valóságos. Igazi mennyország! Persze nem tudjuk, hogy mennyire van ez messze tőlünk. A bibliában két helyen is az Élet koronájával kapcsolatos biztatás a kitartással kapcsolatos, amire úgy gondolom, hogy ezekben az időkben nagy szükségünk van. Nem kertel a Biblia azzal kapcsolatban, hogy lesz támadás ellenünk és a hitünk ellen. Kívülről, a körülményeken keresztül is, és belülről, a kísértések miatt. Erről szól a mai két ige, amely azonban mind ígérettel társul.

Kedves Testvérek!

Ezekben a különleges időkben különleges módon is kapaszkodjunk bele Isten igéjébe. Az ő ígéreteibe, abba a reménységbe, hogy ő valóban újjáteremt mindent, és ez az a reménység, amely a mostani bizonytalan időkben „biztos és erős horgonya lelkünknek.” (Zsid. 6:19)

Herjeczki Kornél

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

Április 27. – Az Úr mellettünk áll

„…az ÚR Józseffel volt!” (1Móz 39:2, 21, 23) Ezeket a gondolatokat egy kedves barátom írta, amikor beteg gyermekük született és vívódott lelkében a kérdéseivel: Mikor hangzottak el ezek a szavak? Amikor Józsefet próbák, nyomorúságok szenvedések […]

Tartalom megosztása
Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Április 21. – Nekünk készíti a helyet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, […]

Tartalom megosztása
Április 20. – Nem csupán egy tanács

Április 20. – Nem csupán egy tanács

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. (Jn 14:1) Jézus Krisztus biztatásának – ne nyugtalankodjatok – nagyon gazdag a jelentéstartalma, többféleképpen fordítható: Ne legyetek szomorúak, ne engedjétek, hogy összezavarodjanak a gondolataitok, ne […]

Tartalom megosztása