WESSI 150 – Szimfonikus istentisztelet

WESSI 150 – Szimfonikus istentisztelet

Különleges alkalmon vehettek részt, akik eljöttek gyülekezetünk március 5-i, jubileumi Szimfonikus istentiszteletére. Jubileumi, mert szinte napra pontosan 150 évvel ezelőtt érkezett az éppen születőfélben lévő, az egyesülés lázában égő, akkor még csak leendő Budapestre egy német bibliaárus, gyülekezetünk alapítója, Meyer Henrik és felesége. Hagyományosan azt a napot, 1873. március 6-át tekintjük a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet megalakulása napjának és egyben a Kárpát medence baptista missziója kezdetének.

Ám az, hogy jubileumi és hogy szimfonikus, ha mégoly különlegesek is, de csak jelzői ennek az alkalomnak. Lényege továbbra is az istentisztelet, ami már közel 150 éve zajlik minden vasárnap ebben a közösségben, mégpedig azért, mert egy sokkal korábbi vasárnapon egy brutális módon kivégzett ember, minden emberi értelmet felülmúló módon feltámadt. És ez az esemény megváltoztatta a történelmet és az egész világot. Arra emlékezünk minden vasárnap, hogy Jézus Krisztus él és vele ma is kapcsolatba lehet kerülni. Ezért más Ő, mint minden más vallásalapító, hiszen ő ma is meg tud szólítani embereket. És ezért látunk szívesen az istentiszteleteinken mindenkit, akár istenhívő, akár nem, hiszen ezek az alkalmak alapjában véve nem rólunk, résztvevőkről szólnak, hanem Istenről, aki kinyilatkoztatta magát, aki megszólít és személyes kapcsolatba kerülhet velünk.

Ahogy megtörtént ez 150 évvel ezelőtt is. Akkor egy 31 éves német fiatalember azt az üzenetet vette valamilyen módon Istentől, hogy utazzon ide, Pestre, Terézvárosba és bibliaterjesztőként hozza Isten ígéjét Magyarországra.

És hogy miért gondoltuk azt, hogy ezt a 150 éves évfordulót egy zenei istentisztelettel ünnepeljük és az előttünk álló ünnepi évet éppen így indítsuk? Egyrészt, mert Meyer maga is nagyon szerette az igényes zenét. Érkezése után négy évvel már énekkart alapított, aminek ő volt az első karmestere. Német lévén az is fontos volt számára, hogy a zene üzenete tolmács nélküli is eljut az emberek szívéhez. Számunkra viszont most az a legfontosabb, hogy a zene a maga nagyon különleges módján összeköti a múltat a jelennel. Azok a dallamok amelyeket a zenészek játszanak, az énekesek énekelnek lehet, hogy több száz évvel ezelőtt születtek. De mit ér egy bármely régi kotta, ha nincs, aki eljátssza belőle a régi-régi ihlet nyomán lejegyzett dallamot! Hálásak vagyunk elődeinkért, alkotásaikért, de nagyon hálásak vagyunk azoknak is akik ezt előadták nekünk az imaházunkban.

És úgy reméljük, a múltnak és a jelennek ez az egybekapcsolódása a jövő felé fordulni is segít sokunknak, miközben hallgatjuk a muzsikát. Olyan dimenzióba emelkedve, ahol magával a zene ihletőjével találkozhatunk és magunk is meghallhatjuk üzenetét.

Herjeczki Kornél


A jubileumi szimfonikus istentisztelet felvétele itt tekinthető meg.

Tartalom megosztása

Kapcsolódó tartalmak

Pihenés? Nyugalom?

Pihenés? Nyugalom?

Már a Biblia első lapjain, a teremtéstörténetben is olvashatunk a pihenés időszerűségéről. Teremtő Istenünk hat nap alkotó munka után megpihent, megáldotta és megszentelte a hetediket. Időnként talán úgy gondoljuk, hogy az ő munkája esetében ez […]

Tartalom megosztása
„…kegyelmed, URam, megtámasztott engem”

„…kegyelmed, URam, megtámasztott engem”

A 94. zsoltár 17-19 versei sokat jelentenek nekem, és úgy gondolom, mindenkinek bátorító igék lehetnek. Kétféle fordításban is olvasva, mert a különböző szóhasználat számomra gazdagítja, árnyalja az üzenetet: Ha az ÚR nem lett volna segítségemre, […]

Tartalom megosztása
A pünkösdi csoda

A pünkösdi csoda

…amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. (János 16:13) Az örökkévaló Isten emberek iránti […]

Tartalom megosztása