• Márciusi alkalmak

  • Az istentisztelet új formája – részletek

  • Közvetítés

  • Először vagyok itt

Legfrissebb tartalmak

Gyermekpercek (02.14.) – Lelki építkezés

„…öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent” – Pál levele a kolosséiakhoz (3:14) Kedves Gyerekek! Ezen a héten is építkezünk! Kérjétek meg szüleiteket, hogy ha van rá lehetőség, nyomtassák ki nektek a ház-kivágót, […]


Imaáhítat 2021. február 14.

Köszönjük meg Urunknak, hogy országa építésére méltat bennünket! Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Pál első levele a korinthusiakhoz (3:9)


Lelki építkezés

Gyülekezetünkben a 2021. esztendő tanításainak témája a lelki építkezés lesz. A februári igehirdetés-sorozatot lelkipásztorunk, Kübler János gondolataival vezetjük fel. Már januárban is az alapozásról gondolkodtunk. Milyen a hiteles keresztyénség? Melyek azok a legfontosabb értékek, amelyek […]


Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,Mikor a lelkem roskadozva vittem,Csöndesen és váratlanulÁtölelt az Isten. Nem harsonával,Hanem jött néma, igaz öleléssel,Nem jött szép, tüzes nappalon,De háborus éjjel. És megvakultakHiú szemeim. Meghalt ifjuságom,De őt, a fényest, nagyszerűt,Mindörökre látom. Ady Endre Elhangzott […]


Kübler János – I. Pét 2:5

„…épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá…”


Gyermekpercek (02.07.) – Építkezés

„…épüljetek fel lelki házzá…” – Péter első levele (2:5) Kedves Gyerekek! Az aranymondáshoz kapcsolódóan közös építkezésre hívunk benneteket! Építsetek egy házat fa kockákból, legóból vagy más építőjátékból, vagy akár gyurmából, papírból, vagy gyufából is. Ha […]


Imaáhítat 2021. február 7.

Kérjünk erőt és készséget ahhoz, hogy egységet munkálók tudjunk lenni az élet minden területén! A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint… Pál levele a […]


Ezerszer is igen!

[Az utólag is megtekinthető előadások elérhetőségeivel frissítve.]


Az istentisztelet új formája – részletek

Ahogy azt korábban már jeleztük – érzékelve, hogy testvéreink között többen vannak, akiknek a járvány hosszú hónapjai, súlyos elzártságot, nagy nagy nehézséget jelentenek – úgy döntöttünk, hogy februártól a vasárnapi alkalmakat új formában tartjuk meg. […]